KLÁRA A MARTIN NA HAITI

Klára a Martin jsou zpět z Haiti. Přečtěte si jejich zápisky z cest, prožívejte s nimi...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

DĚKUJEME za Vaši štědrost. Podívejte se, kde Vaše příspěvky pomohou...

Postní almužna 2017

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Charita Kolomyja při návštěvě Arcidiecéze olomoucké

Čtyři pracovníci Charity Kolomyja se přijeli inspirovat do služeb Charit v Olomouci, Uherském Brodě a Zábřehu. Potřebují totiž zřídit noclehárnu pro lidi bez domova, dále chtějí vylepšit práci s dobrovolníky a zázemí pro děti ze sociálně slabých rodin na letních táborech.