TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Koledníci v ulicích po celé arcidiecézi 2. - 15. ledna. Co bude dál...

Koleda Tří králů z Arcidiecézní charity Olomouc

Olomouc - Tří králové koledovali v pátek 6. ledna ve významných institucích v Olomouci. A komu všemu požehnali? To se dozvíte v následující fotogalerii. Foto: Pavel Langer, ACHO