TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Koledníci v ulicích po celé arcidiecézi 2. - 15. ledna. Co bude dál...

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE 

Arcidiecézní charita Olomouc poskytuje pomoc při mimořádných událostech již od svého založení v roce 1991. Lidem zasaženým mimořádnou událostí pomáháme překonat těžké chvíle v jejich životě. Díky podpoře štědrých dárců, jednotlivců, institucí a firem působíme po celé České republice.

Během mimořádných událostí poskytujeme:
Pomáháme také mimo území České republiky všude tam, kde je to potřeba. Dlouhodobé projekty máme na Ukrajině a na Haiti.