KLÁRA A MARTIN NA HAITI

Klára a Martin jsou zpět z Haiti. Přečtěte si jejich zápisky z cest, prožívejte s nimi...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

DĚKUJEME za Vaši štědrost. Podívejte se, kde Vaše příspěvky pomohou...

Postní almužna 2017

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Každý z nás má možnost pomoci, ať už využitím svých znalostí, dovedností a zkušeností nebo přiložením ruky k dílu. Neziskový sektor nabízí mnoho příležitostí pro dobrovolné spolupracovníky. Jak mohu pomoci v rámci svých možností zlepšit život lidí na Ukrajině?

  • podporou projektů ACHO
  • organizováním benefičních a jiných akcí na podporu Ukrajiny
  • jako dobrovolník u partnerských organizací v Lopatyně, Ternopilu a Bortnikach
  • šířením povědomí o rozvojových aktivitách ACHO
  • materiálním darem
  • finančním příspěvkem na bankovní účet: 4030207/0100