KLÁRA A MARTIN NA HAITI

Klára a Martin jsou zpět z Haiti. Přečtěte si jejich zápisky z cest, prožívejte s nimi...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

DĚKUJEME za Vaši štědrost. Podívejte se, kde Vaše příspěvky pomohou...

Postní almužna 2017

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Časopis Informace


Informace Arcidiecézní charity Olomouc jsou měsíčníkem, který se snaží o zobrazení života jednotlivých Charit a jejich činnosti v Arcidiecézi olomoucké. Informují však také o humanitární pomoci, poskytované Arcidiecézní charitou Olomouc i jejími jednotlivými Charitami; podává zprávy také o důležitých událostech v činnosti Charity Česká republika.

Příspěvky a fotografie pro každé číslo zajišťují jednotlivé Charity.  Texty zpracovává editor ve spolupráci s grafikem, jenž jim pak dá závěrečnou podobu časopisu pro tisk či pro uveřejnění na webu Arcidiecézní charity Olomouc.

Časopis Informace ACHO vychází od března 1992 ve formátu A4, rozsahu cca 16-24 stran, černobílý tisk. Slouží pro vnitřní potřebu ACHO.

Kontakt: Helena Horecká, sekretariát ACHO, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 229 380, e-mail: 3.yo4Z2%-krm1Z4WH8pr5W7%WkvDRW7r.

Informace - ročník 2017

Informace - ročník 2016

Informace - ročník 2015

Informace - ročník 2014

Informace - ročník 2013