KLÁRA A MARTIN NA HAITI

Klára a Martin jsou zpět z Haiti. Přečtěte si jejich zápisky z cest, prožívejte s nimi...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

DĚKUJEME za Vaši štědrost. Podívejte se, kde Vaše příspěvky pomohou...

Postní almužna 2017

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Na území Arcidiecéze olomoucké působí celkem 28 Charit s právní subjektivitou a Hospic na Svatém Kopečku. Celé toto charitní dílo řídí Arcidiecézní charita Olomouc.

Charity poskytují sociální a zdravotní služby všem potřebným bez rozdílu. Pomáháme také při mimořádných situacích (povodně či jiné přírodní katastrofy) a naše pomoc směřuje i do zahraničí: na Ukrajinu či na Haiti.

Součástí našich služeb je také duchovní pomoc.


 

 • Zdravotní služby

V rámci zdravotních služeb je poskytována ošetřovatelská péče a domácí hospicová péče. Služby jsou poskytovány 7 dnů v týdnu 24 hod. denně na základě předpisu ošetřujícího lékaře. Tyto služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Ošetřovatelskou službu provozuje 24 Charit v arcidiecézi.

 

 • Sociální služby

V rámci sociálních služeb jsou poskytovány tyto služby:

    • sociální poradenství
    • služby sociální péče
    • služby sociální prevence

Přehled Charit, které poskytují jednotlivé služby, najdete v adresáři služeb.

 

 • Hospic na Svatém Kopečku

Hospic na Svatém Kopečku poskytuje pobytovou odlehčovací službu s kapacitou 30 lůžek. 
Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožňuje pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

 

 • Humanitární pomoc

Humanitární pomoc probíhá zejména prostřednictvím místních Charit, pod které spadají postižená území.
V případě humanitární pomoci úzce spolupracujeme s postiženými obcemi a reagujeme na konkrétní potřebnost.
Více informací můžete získat zde.

 

 • Zahraniční pomoc

Kromě pomoci potřebným lidem na území naší vlasti se snažíme také pomáhat a zmírňovat utrpení obyčejných lidí tam, kde si to situace vyžaduje a kde naše síly stačí.

V současné době se naše pomoc orientuje především na Ukrajinu a na Haiti.