Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Azylový dům pro matky s dětmi


 • Tel.: 571 616 657, 605 179 402
 
Kpt.Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01 Vedoucí služby: Bc. Markéta Krhutová - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

 

Poslání

Azylový dům pro matky s dětmi je jednou ze sociálních služeb Charity  Valašské Meziříčí. Klientky zde podporujeme a motivujeme k získání reálného náhledu na vlastní obtížnou životní situaci a  k následnému účelnému a účinnému řešení. Vedeme je také k převzetí zodpovědnosti za svůj život,  výchovu a zajištění podmínek pro harmonický rozvoj dětí.  Důraz klademe na přednostní využití vlastních sil a posun k samostatnosti a nezávislosti.

Služba je poskytována formou přechodného ubytování v zařízených garsoniérách v prostředí bezpečném a vhodném pro výchovu dětí.

Kapacita služby je 12 bytových jednotek pro 12 matek a 28 dětí.

Nabídka služeb

1)   Základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách,  možnosti nalezení bydlení)

2)   Pomoc při zajištění stravy znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu  nebo pomoc s přípravou stravy:

Ubytované ženy - matky mají  ve svém bytě  k dispozici vybavenou kuchyňskou linku, kde si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení  nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti matky.

3)   Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok:

Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči, jako je lednička, vařič a varná konvice. Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K bezplatnému zapůjčení nabízíme  také  pračku, žehličku, vysavač  a další elektrospotřebiče.

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

Každá žena má nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb vytvořen individuální plán, který je pravidelně aktualizován a přehodnocován. S každou uživatelkou v zařízení od počátku pracuje sociální pracovnice, která zjišťuje její potřeby a přání. Společně plánují kroky k jejich dosažení, samozřejmě v souladu s nabídkou poskytované služby. Pomoc a podpora se týká především vyřizování dokladů, sociálních dávek, možností bydlení a práce.

b)   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Matkám i dětem nabízíme informace o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný  v našem adresáři.

V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás  používat návštěvní místnost a internet.

Smyslem služby je vést matku k zodpovědnému rodičovskému chování. Matkám poskytujeme pomoc a podporu při řešení jejich problémů se zajištěním  péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku těchto  situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. V akutních situacích poskytujeme i poradenství v oblasti zákona o rodině, v oblasti řešení dluhů a krizovou intervenci

Cílem poskytované služby je, aby ubytovaná matka s podporou služby byla při odchodu schopna:

 •             Nalézt sobě a svým dětem adekvátní bydlení
 •            Zajistit si  finanční zabezpečení odpovídající vlastní situaci
 •            Umět hospodařit s vlastními finančními prostředky
 •            Plnit své případné pohledávky v souladu s finančními možnostmi
 •           Znát běžně dostupné služby
 •           Pečovat o domácnost
 •           Umět pečovat  o své zdraví a další potřeby
 •           Vychovávat své děti
 •           Umět pečovat o zdraví a potřeby svých dětí
 •           Získat děti do své péče nebo s nimi alespoň udržovat kontakt
 •           Zvládat mezilidské vztahy, zapojit partnera do řešení problémů rodiny
 •           Zvládat problémy spojené s domácím násilím

Klientky AD podporujeme v dosahování těchto cílů dle individuálních cílů nastavených v konkrétních individuálních plánech jednotlivých klientů.

Měřitelnost cílů se hodnotí hodnotí v rámci konkrétních individuálních plánů jednotlivých klientů.

Komu jsou naše služby určeny

Ženám s dětmi v péči, těhotným ženám nebo ženám bez dítěte usilujícím o jeho získání zpět do své péče, které jsou starší 18 let a

 • prožívají domácí násilí      
 • potřebují podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost          
 • jsou v tíživé situaci spojené s akutní ztrátou bydlení

Z cílové skupiny jsou vyloučeny     

 • ženy starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či trvalou asistenci druhé osoby     
 • ženy starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, jejichž pobyt by vyžadoval stálou přítomnost tlumočníka

 Zásady, které při naší práci dodržujeme

 

·       Respekt, dobrovolnost:  Respektujeme práva každého člověka. Vnímáme jej jako originál s vlastní osobní důstojností a hodnotou, a to v rovinách tělesné, psychické, sociální a spirituální. Služby poskytujeme na základě svobodného rozhodnutí klienta a respektujeme jeho možnost volby.

·       Práva i povinnosti: Snažíme se pracovat s klienty tak, aby byli schopni vnímat a prosazovat nejen svá práva, ale i znát a plnit své povinnosti.

·         Směřování k samostatnosti a nezávislosti: Podporujeme klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti tak, aby si postupně byli schopni pomoci sami a nestali se závislými na sociální službě.

·         Individualita: Zohledňujeme individuální situaci každého klienta. Služby poskytujeme s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a přání

·         Odbornost, týmová spolupráce: Vytváříme prostředí pro stálý rozvoj odbornosti i osobnostního růstu pracovníků. Budujeme silný tým spolupracovníků, jehož členové se vzájemně respektují, podporují a doplňují. Spolupracujeme s ostatními pomáhajícími institucemi a jsme ochotni sdílet s nimi své zkušenosti.

·         Podpora ekologického myšlení:  Podporujeme zaměstnance i klienty v třídění odpadu a šetření energií či jiných zdrojů.

 

Provozní doba:                    celoroční nepřetržitý provoz

Cena za službu

ubytování je 100,-Kč/den za matku a 70,-Kč/den za dítě (max. za čtyři děti),  130,-Kč za těhotnou ženu bez dítěte

 

Tým a kontakty

Bc. Markéta Krhutová – vedoucí služby a sociální pracovnice 605 179 402, 571 616 657, marketa.krhutova@valmez.charita.cz

Bc. Simona Halmazňová - sociální pracovnice
734 435 315, 571 616 657, simona.halmaznova@valmez.charita.cz

Hana Kunovská, DiS. - sociální pracovnice
733 672 600, 571 616 657, hana.kunovska@valmez.charita.cz

Helena Kyšáková - sociální asistentka
571 616 657, helena.kysakova@valmez.charita.cz

Hana Mikušková - sociální asistentka
571 616 657, hana.mikuskova@valmez.charita.cz

Ing. Ludmila Plevová - sociální asistentka
571 616 657, ludmila.plevova@valmez.charita.cz

Mgr. Renata Václavková - sociální asistentka
571 616 657, renata.vaclavkova@valmez.charita.cz

Zuzana Chroustová - sociální asistentka
571 616 657, zuzana.chroustova@valmez.charita.cz

Dagmar Schaedlbauerová - sociální asistentka
571 616 657, dagmar.schaedlbauerova@valmez.charita.cz

Dana Pelcová - sociální asistentka
571 616 657, dana.pelcova@valmez.charita.cz

Mgr. Šárka Olbertová - sociální asistentka
571
616 657, sarka.olbertova@valmez.charita.cz

Mgr. Jana Sedlářová - vedoucí tématické skupiny
571 616 657

 

Kde nás najdete

Azylový dům pro matky s dětmi sídlí v prostoru bývalých kasáren Kpt. Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí telefon: 571 616 657, e-mail: azyldum@valmez.charita.cz

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Markéta Krhutová - vedoucí a sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku