Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Centrum AMIKA


  • Tel.: 733 741 835
 
Kpt.Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01 Vedoucí služby: Bc. Radek Kutáč - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Logo - ESF barevné velké 2016

Poskytování sociální služby Centrum AMIKA - sociální rehabilitace  je hrazeno v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, který je poskytován za finanční podpory Zlínského kraje a Operačního programu Zaměstnanost.

 

Centrum Amika je jednou ze služeb Charity Valašské Meziříčí, která je poskytována jak ambulantní, tak i terénní formou. Jeho posláním je podporovat dospělé osoby s duševním onemocněním v rozvoji jejich schopností a dovedností tak, aby se začlenily do běžné společnosti, v rámci svých možností žily plnohodnotný život. Našimi klienty jsou lidé od 18 do 69 let s duševním onemocněním (požadujeme doporučení ošetřujícího psychiatra, psychologa či psychoterapeuta).

 Službu neposkytujeme:

                     Osobám, které nedodají doporučení ošetřujícího lékaře

Kde službu poskytujeme?

Ambulantní forma poskytování služby je zajištěna v místě sídla služby: Kpt. Zavadila 1345 (v areálu bývalých kasáren), 757 01 Valašské Meziříčí.Pokud máte zájem, můžete si přijít prostory Centra Amika v provozní době nezávazně prohlédnout.

Terénní forma služby je zajišťována v domácnosti klientů nebo tam, kde jsou zvyklí se pohybovat (veřejné prostory, instituce, úřady, služby atd.) Při poskytování služby v domácím prostředí klientů je služba zajištěna pouze v ORP Valašské Meziříčí.

Nabídka služby je zaměřena na následující činnosti:

     nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Centrum Amika klientům konkrétně nabízí:

            nácvik obsluhy běžných domácích spotřebičů, jako jsou vysavač, žehlička, sporák atd.

            nácvik obsluhy samoobslužných zařízení na veřejných místech - bankomat, automaty na jízdenky na kávu atd.

            možnost učit se samostatně vařit, nakupovat, provádět drobné údržbářské práce, pečovat o vlastní hygienu, vybrat si a koupit vhodné oblečení atd.

            možnost učit se pečovat o děti a další členy domácnosti

            zprostředkování informací o možnosti získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

            trénink společenského chování při návštěvě veřejných míst (návštěva restaurace, čajovny, objednání si jídla, pití, zakoupení vstupenky atd.)

            doprovody dospělých do školských zařízení, škol, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovody zpět

            nácvik jednání na úřadech, u lékaře, u soudu, na poště a v dalších institucích

            trénink cestování dopravními prostředky (naučit se koupit si lístek, orientace v jízdních řádech na nástupištích atd.)

            pomoc s orientací ve městech a institucích, jako je např. knihovna, zájmový kroužek atd.

            Předání informací o možnosti využívání služeb v dalších organizacích, institucích či odborných pracovištích 

            podporu při hledání zaměstnání, psaní životopisu, motivačního dopisu, pomoc s přípravou na výběrové řízení

            podporu při hledání bydlení, při vyřizování nájemních smluv

            pomoc s vyřizováním dokladů, úředních záležitostí, důchodu, smluv

            možnost učit se používat mobilní telefon, počítač, email, internet, informační tabule

 

Cílem služby je, aby klienti byli dle svých možností schopni:

1.            Nalézt a udržet si zaměstnání

2.            Být finančně zabezpečeni

3.            Bydlet samostatně s min.podporou profesionální pomoci

4.            Nalézt, a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní svůj volný čas

5.            Vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby

6.            Pečovat o své zdraví, přijmout svoji nemoc

Usilujeme také o to, abychom zvyšovali kvalitu poskytované služby a mezi širokou veřejností zvyšovali povědomí o problematice duševních onemocnění.

Základní zásady poskytování soc. služby

Respektování lidské důstojnosti

– klienti si mohou svobodně zvolit služby, které budou využívat v čase, který jim vyhovuje a není v rozporu s provozní dobou služby. Pracovníci respektují tempo a schopnosti klienta.

Princip partnerství

– klient se podílí na plánování a průběhu služby je veden k samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání. Je vnímán jako partner nikoli pacient.

 Kvalita služby

– služby jsou poskytovány na odborné úrovni, profesionálními pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají a usilují o zvyšování kvality služby.

 Princip rovnosti

- Klienti jsou přijímáni bez ohledu na jejich věk, rasu, náboženské vyznání

 

Tým a kontakty:

Bc. Radek Kutáč - vedoucí služby a sociální pracovník
733 741 835,
radek.kutac@valmez.charita.cz

 

Bc. Petra Bičánková - sociální pracovník

731 429 702, petra.bicankova@valmez.charita.cz

 

Bc. Noemi Zubíková, DiS. – sociální pracovník

737 420 843, noemi.zubikova@valmez.charita.cz

 

Alena Barošová - pracovník v sociálních službách

731 429 701, alena.barosova@valmez.charita.cz 

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování služby:

pondělí:      8:00 – 15:30 (8:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty)

úterý:        8:00 - 15:30

středa:       8:00 - 15:30 (8:00-12:00 pouze pro plánované schůzky s klienty)

čtvrtek:      8:00 - 15:30

pátek:        8:00 – 12:00 (pouze pro plánované schůzky s klienty)

Provozní doba terénní formy poskytování služby:

pondělí - pátek:      8:00 - 15:30

 

 Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

 

Odkazy

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Radek Kutáč - vedoucí a sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku