Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Charitní pečovatelská služba


 • Tel.: 733 592 359
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíle

Cílem služby je umožnit klientům řešit svou obtížnou či krizovou situaci prostřednictvím poskytování věcně správných informací, rad, pomoci a podpory ze strany pracovníka.

Podpořit nebo pomoci klientovi tak, aby se zlepšila jeho soběstačnost nebo aby byla co nejvíce zachována v míře, v jaké je klient schopen.

 • Podpořit klienta ve vedení jeho domácnosti nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta v péči o vlastní osobu nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta při zajištění stravy nebo mu zajistit stravu a nezbytné úkony, které sám nezvládne
 • Podpořit klienta v udržování kontaktu s rodinou a okolním světem nebo mu tento kontakt zprostředkovat
 • Pomoci klientovi udržet jeho dosavadní zájmy a aktivity
 • Zprostředkovat klientovi informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních pomůckách a jiných návazných službách

Poskytované činnosti a působnost služby

CHPS v Moravské Třebové poskytuje tyto činnosti:

Základní sociální poradenství

 • Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti sociální péče

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Působnost terénní pečovatelské služby

 • V domácnostech klientů bydlících na území Moravskotřebovska a Jevíčska.

Seznam obcí:

Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká

Okruh osob

Cílovou skupinou služby CHPS Moravská Třebová jsou:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si nedokáží zajistit sami,ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

CHPS Moravská Třebová může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud:

 1. nenabízíme daný druh služby
 2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

Zásady poskytování pečovatelské služby

 1. Vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost.
 2. Respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám.
 3. Vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným
 4. způsobem.
 5. Spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče.

Věková kategorie klientů

Věkovou kategorii klientů CHPS Moravská Třebová tvoří:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Forma a kapacity poskytování pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba Moravská Třebová poskytuje pečovatelskou službu terénní formou (pomoc zajišťuje v domácnostech klientů) v předem dohodnutém dni a hodině.

Kapacita služby je 8 klientů/den, 80 klientů/rok

Tato kapacita je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého klienta.

Provozní doba služby:

po – pá 7,00 – 15,00

v čase od 15:00 – 18:30 po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 

so, ne, sv. 8:00 – 18:00 – po vzájemné dohodě s klienty a v závislosti na personálních možnostech poskytovatele 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Helena Hejná - pracovník sociálních služeb Věra Neubauerová - pracovník sociálních služeb Pavlína Fajkusová, DiS. - administrativní pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku