Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Denní stacionář Domeček


  • Tel.: 461 310 627, 734 435 089
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Svoz z místa bydliště uživatele do zařízení a zpět. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku DS Domeček.

 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DENNÍHO STACIONÁŘE DOMEČEK 

Veřejný závazek DS Domeček popisuje poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytované soc. služby.

 Rozsah platnosti

Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance denního stacionáře Domeček.

Odpovědnost

Sociální pracovník zodpovídá za aktualizaci veřejného závazku.

Vedoucí služby je povinen seznámit zaměstnance s jeho obsahem.

Všichni zaměstnanci denního stacionáře musí znát a respektovat veřejný závazek poskytované služby a pracovat v souladu s ním.

 

Poslání

 Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení se do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Okruh osob

 Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.

  

Poskytujeme služby lidem s mentálním postižením v kombinaci:

§  S duševním onemocněním

§  S tělesným postižením

§  S vadami zraku

§  S vadami sluchu

§  Přijmeme i inkontinentní žadatele

 

 Cíle služby

Dosažení co největší míry samostatnosti u klienta v:

1.     vedení domácnosti

2.     provádění péče o svou osobu

3.     navazování a udržování sociálních vztahů

4.     vyřizování osobních záležitostí

5.     smysluplnému využívání volného času

Našim cílem je klient, který nabyl takové schopnosti a dovednosti, které mu umožní přejít do návazné služby.

 

Zásady poskytované služby

Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Denní stacionář Domeček řídí těmito zásadami:

 §  zachování lidské důstojnosti

§  podporované rozhodování

 

§  přiměřená podpora

 

§  přiměřená komunikace

 

§  individuální přístup

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 12 klientů.

 

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 07.00 do 16.00 hodin.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havlíčková, DiS. - sociální pracovník Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení Bc. Jiří Podlezl - pracovník sociálních služeb Vratislava Kostaňuková - pracovník sociálních služeb Dagmar Charouzová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku