Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu


  • Tel.: 733 742 083
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI „ŠANCE PRO RODINU“

 

POSLÁNÍ:

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory.

 

 

OKRUH OSOB / KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Rodinám s dětmi do 18 let věku nebo těhotným ženám, které:

Ø  jsou ohroženy krizovou sociální situací, jež by negativně ovlivnila vývoj dítěte/dětí

Ø  jsou sociálně znevýhodněné a ohrožené nedostatkem finančních prostředků, dluhy, ztrátou bydlení, ztrátou zaměstnání, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy nebo řeší jiné závažné problémy

Ø  samostatně nezvládají zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku a vzdělávání. 

 

 

CÍLE SLUŽBY:

poskytnout rodinám takovou podporu, aby :

 

Ø  se samostatně bez pomoci SAS uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, popř. dokázaly vyhledat odbornou pomoc

 

Ø  byly schopny zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí, které by neohrožovalo zdravotní, emoční a sociální vývoj dítěte a popř. nedošlo k odebrání dítěte do ústavní výchovy.

 

 

DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – NÁZEV SLUŽBY:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ŠANCE PRO RODINU.

 

 

              

OBLAST PŮSOBNOSTI SLUŽBY:

Pardubický kraj – Moravská Třebová a spádové obce, Jevíčský region a obec Koclířov. Obce: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká a Koclířov.

 

 

CELKOVÁ KAPACITA SLUŽBY: 

32 rodin/ rok

 

 

OKAMŽITÁ KAPACITA:

4 rodiny = 4 pracovníci

 

 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

v domácím prostředí rodiny a v budově Charity Moravská Třebová, Svitavská 44.

 

 

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY:

Terénní forma pomoci je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě s rodinou. Službu lze sjednat ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu.

 

Ambulantní forma pomoci je zajištěna v budově Charity Moravská Třebová v pondělí  od 12:00 do 15:30 hod a ve středu od 9:00 do 12:00 hod po dohodě s rodinou.

Pracovníci „Šance pro rodinu“ neposkytují služby o víkendech, svátcích a za mimořádných krizových událostí (nemocnost pracovníků, popř. epidemie, sněhová kalamita, apod.). V průběhu letních prázdnin je provoz služby zajištěn.

 

 

 

 

 

ZÁSADY:

 

§  bezplatnost a dobrovolnost

§  nezávislost a nestrannost

§  mlčenlivost

§  individuální přístup

§  hájíme oprávněný zájem dítěte

§  aktivizujeme a motivujeme

§  vzájemná spolupráce s dalšími odborníky

 

 

PRŮBĚH SLUŽBY:

 

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pracovník se domluví se zájemcem o službu na osobním setkání.

 

První setkání může probíhat v domácím prostředí rodiny, případně také v naší organizaci. Zájemce je srozumitelně informován o formě spolupráce se službou, vnitřních pravidlech poskytování služby a je upozorněn na to, že pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí. Pracovník a zájemce se domluví na tom, co konkrétně by rodina potřebovala, stanoví l vzájemné spolupráce a zhodnotí, zda l zájemce koresponduje s nabídkou služby. V opačném případě přesměruje zájemce na jiné vhodné zařízení.

V případě dohodnutí dlouhodobější spolupráce sepíše pracovník se zájemcem smlouvu o poskytování služby a stanoví si cíl vzájemné spolupráce. Jakmile se určí zakázka neboli cíl, na kterém budou aktéři spolupracovat, dohodnou se na jednotlivých krocích, které jim umožní tohoto cíle dosáhnout. Určí si tzv. dílčí cíle. Tento proces se nazývá individuální plánová. Během spolupráce dochází k průběžnému sledování, zda dochází k naplnění jednotlivých kroků vedoucích k tomuto cíli.

Služba končí ve chvíli naplnění zakázky, nebo na žádost klienta, případně ze strany poskytovatele.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martina Jínková - vedoucí služby Kamila Koukalová, Dis. - pracovník sociálních služeb Bc. Veronika Stárková - sociální pracovník Bc. Patrik Šponar - odborný pracovník Bc. Michaela Šrámková - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku