Noc kostelů v Arcidiecézní charitě Olomouc
27. května 2021 Aktuálně-rubrika

Noc kostelů v Arcidiecézní charitě Olomouc

V pátek 28. 5. 2021 v rámci Noci kostelů budou mít návštěvníci možnost navštívit kapli Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity Olomouc (Křížkovského 6, v těsné blízkosti Náměstí Republiky).

V moderním prostoru kaple, která byla dokončena v roce 1999, návštěvníci objeví nejrůznější symboly. Skleněné vitráže připomínající cestu ke světlu, plastiku Panny Marie z bronzu a skla, Křížovou cestu ze 14 malých křížů, žulový oltář a další zajímavé artefakty.
Součástí výzdoby kaple bývá fotografie s námětem charitní služby potřebným lidem. Ta se každý rok mění. Letos bude k vidění snímek připomínající významná výročí osobností, které podstatným způsobem ovlivnily vznik a vývoj charitního díla na Moravě. V letošním roce uplyne 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, která je patronkou Charity a její jméno nesly farní Charity a ústavy Charity na Moravě. Dalším letošním „jubilantem“ je Cyril Antonín Stojan (170 let od narození a 100 let od zvolení olomouckým arcibiskupem), který se před 100 lety zasadil o vznik Charity na Moravě.  
 
Kaple Božího milosrdenství bude otevřena od 18 do 23 hodin.

Arcidiecézní charita Olomouc se také podílela na přípravě výstavy o zakladateli Charity arcibiskupu Stojanovi, počátcích Charity na Moravě a připomenutí významných událostí Charity v průběhu minulých 100 let v katedrále sv. Václava v Olomouci. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v rámci začátku noci kostelů v pátek 28. května 2021 od 18.00. Expozice bude k vidění v kryptě katedrály do konce července letošního roku.

Historické dokumenty a fotografie pro výstavu připravilo Arcibiskupství olomoucké s pomocí Poutního domu Stojanov na Velehradě a Zemského archivu v Opavě, pobočky Olomouc. Historické zdravotnické a ošetřovatelské pomůcky zapůjčila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc a Konvent sester alžbětinek v Jablunkově. Všem spolupracujícím děkujeme!