Situace při nákaze koronavirem COVID-19 v olomoucké diecézi
20. března 2020 Aktuálně-rubrika

Situace při nákaze koronavirem COVID-19 v olomoucké diecézi

Olomouc – Situace při nákaze koronavirem COVID-19 v České republice zasáhla činnost téměř všech oblastí veřejného života. S koronavirem se potýkají také zařízení a projekty v Charitách Arcidiecéze olomoucké, která leží na území čtyř krajů vč. Olomouckého kraje – jednoho z nejvíce zasažených krajů ČR. Posláním Charity je služba potřebným lidem. I když v této situaci se pracovníci Charit potýkají s problémy, přesto se snaží, aby se situace klientů nezhoršila. 160 služeb je plně funkčních, 28 v omezeném režimu a 58 zcela zavřených.

„Když pomáháme druhým, pomáháme zároveň sami sobě“

Věděli jste, že 14. května si katolická církev připomíná svátek sv. Korony, patronky proti epidemiím?

Státem nařízená karanténa dočasně některá charitní zařízení uzavřela. Dnes se tato situace týká třetiny charitních služeb. S pomocí personálu ze zavřených nebo provozně omezených služeb se snažíme zabezpečit životně důležité služby péče – domácí zdravotní péče, pečovatelské služby, osobní asistence, domovy.

Charity se potýkají s katastrofálním nedostatkem ochranných prostředků, nejsou roušky ani respirátory, docházejí jednorázové rukavice, desinfekční prostředky na ruce i povrchy, některé služby se potýkají s nedostatkem pracovníků. Díky obrovskému nasazení pracovníků i dobrovolníků si především ústní roušky musí služby vyrábět samy svépomocí. Bez toho už bychom nemohli fungovat vůbec.

„Některé služby jsme museli, dle nařízení vlády, uzavřít a v jiných omezit provoz na minimum,“ říká Martina Došková, pracovnice Charity Valašské Meziříčí. „Pracovníci z uzavřených služeb vykonávají jinou práci. Potýkáme se s nedostatkem dezinfekce a roušek, které jsme začali šít přímo na Charitě. Do dnešního dne jsme jich ušili cca 1000 kusů a svépomocně jsme tak pokryli jejich potřeby v našich službách. Stále šijeme dál. Roušky dáváme také občanům (převážně seniorům) v obcích a městech v naší působnosti. Zítra roušky darujeme do Hospice ve Valašském Meziříčí, do Sociálních služeb Vsetín, 50 kusů půjde do Nemocnice ve Zlíně. Hodně nám pomáhají lidi z veřejnosti, skauti... - nosí nám látky, nitě. Pomáhají také firmy, darují nám zbytky látek.“

Například provozování služby Charity Zábřeh v denních stacionářích Oáza (Zábřeh) a Okýnko (Mohelnice) bylo od pondělí 16. 3. 2020 dočasně pozastaveno a přerušeno, až do zrušení nouzového stavu vyhlášeného nařízením Vlády ČR č. 207. Všichni uživatelé jsou v péči svých blízkých. Charita Zábřeh nabízí dle potřeb individuální podporu do jejich domácností. Roušek si vyrábějí až 700 kusů denně a zabezpečují jimi svoje služby, občany i některé místní instituce. Pozastavena do odvolání byla i ambulantní činnost denního stacionáře Luhačovice.

Podobné to je i v dalších zařízeních. Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc, k nouzovému stavu říká: „I když sami cítíme obrovská omezení a výpadky, o to více se snažíme, abychom na Olomoucku obstáli. Chceme potřebným v okamžiku krize poskytovat rychlou pomoc jak materiální, tak finanční.“ Proto se Charita Olomouc obrací na veřejnost s prosbou o pomoc a solidaritu s lidmi, kteří se v důsledku nutných opatření proti koronaviru ocitají v obtížné ekonomické situaci - vyhlašuje finanční sbírku na pomoc lidem v krizi.  Zároveň vítá všechny, kteří chtějí formou dobrovolnictví nabídnout svoji pomoc.

V současnosti se Charity potýkají s nedostatkem důležitých věcí. „Chybí všechno,“ posteskla si ředitelka Charity Vyškov.  „Roušky šijeme látkové, ale stále jich není dost. Dále chybí desinfekce a rukavice. V možnosti dosažení na ostatní pomůcky jsme skeptičtí (respirátory, brýle, …).“

Charita Valašské Meziříčí – rovněž obstarává roušky svépomocí. Nejen pro své zaměstnance, ale pracovníci Charity je rozdávají všem klientům a dohlížejí na jejich používání. „Potěšilo nás, že regionální rádio ve svém vysílání informovalo samo od sebe, že klienti služeb pro lidi bez domova ve Valašském Meziříčí také nosí poctivě roušky. „Což moderátorka velmi kladně kvitovala,“ říká Martina Došková, PR pracovnice Charity. Jak uvedla, do dnešního dne ušili cca 1000 kusů roušek a svépomocně tak pokryli potřeby v charitních službách. „Stále šijeme dál. Roušky dáváme také občanům (převážně seniorům) v obcích a městech v naší působnosti. Dnes roušky darujeme do Hospice ve Valašském Meziříčí, do Sociálních služeb Vsetín, 50 kusů půjde do Nemocnice ve Zlíně.

Také Charita v Uherském Brodě se činí: roušky také šijí charitní pracovníci a dobrovolníci. Zvládli ušít 600 roušek, z nichž část putovala na Městský úřad v UB. „Žádné služby neomezujeme (kromě těch, kterým vláda dočasně omezila činnost),“ informuje ředitel Charity Petr Houšť, „navíc zajišťujeme také nákupy potravin, hygienických potřeb a léků; naše kuchyň vaří bez omezení a postupně navyšujeme kapacitu počtu obědů. V souhrnu platí, že i tak 16 našich služeb poskytuje své služby každý den, 7 dní v týdnu, často v nepřetržitém provozu,“ dodává Petr Houšť.

Starost o skupinu nejvíce ohrožených seniorů nad 65 let mají i v dalších Charitách: často s přispěním dobrovolníků jim denně zajišťují nákupy potravin, drogerie i léků.  Všude však akutně chybí roušky, bez nichž není možné vyjít na veřejnost. „Budeme vděčni za jejich ušití,“ říká ředitel olomoucké Charity Petr Princ.

Milena Tománková, ředitelka Charity Slavičín, říká: „Máme nabídku pomoci dobrovolníků z řad studentů, zajišťujeme nákupy a léky pro seniory nad 70 let. Pro zaměstnance i veřejnost šijeme roušky, které průběžné rozdáváme, našito jsme jich měli zatím 80 kusů a šijeme dál. Úzce spolupracujeme s radou města Slavičín,“ dodává ředitelka.

Třeba v Bystřici pod Hostýnem zaměstnanci Charity šijí roušky doma, po skončení pracovní doby. Také v Holešově šije spousta dobrovolnic. Podle ředitele Charity Holešov Milana Jelínka to jde pomaleji, než jaká je poptávka. Distribuci „dob-roušek“ od včerejška dokonce převzala holešovská Policie. „Máme kolem sebe skvělé občany,“ míní pastorační asistent Charity Prostějov Vít Forbelský.  Prostějovská Charita má roušky díky švadlenám dílen SOŠ Prostějov, které roušky šijí i pro dětské domovy a domovy pro seniory. To Charita Vsetín čelí dotazům klientů: „Co bude dál, proč jich nemáte dostatek, vždyť říkali v televizi, že je dovezli…“ Jako všude, i ve Vsetíně pomohli s šitím dobrovolníci. Napadá vás za poslední dny jiné slovo, než SOLIDARITA? – ptá se tisková mluvčí Charity Zlín Pavla Romaňáková. Také tady s vděčností přijali pomoc řady šikovných švadlen.

Na Charitu nezapomínají ani někteří věrní sponzoři. Ve Valašském Meziříčí Restaurace Fresco darovala klientům služeb pro lidi bez domova jídlo, které z důvodu uzavření provozovny nemohla zužitkovat. .  Desítky litrů dezinfekce některým Charitám darovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Charitě Slavičín zase Firma Ekofiltr darovala 30 roušek s nanovláknem.

Většinou všechny Charity jsou napojeny na obce a jejich krizové štáby, všichni spolupracují na tom, abychom současnou situaci ustáli a ochránili co nejvíce lidí. Arcibiskupstvím olomouckým a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého jsou zřízeny telefonní linky pro seniory ve Zlínském a olomouckém kraji, k poskytování duchovní pomoci a podpory a pro psychoterapeutické rozhovory. Ale co je nejdůležitější – spolupracují všichni se všemi a pro kohokoliv. To je v současné době to nejdůležitější a je to nejlepší zpráva pro nás pro všechny.

„Myslím, že se naplno projevuje, jak je nesmírně důležitý celý občanský sektor a neziskové organizace. Ano, ty organizace, které mnozí politici považují za zbytečné, někteří o nás dokonce mluví jako o parazitech. Kdyby dnes nebylo Charit a jim podobných neziskovek, kdyby nebylo tisíců dobrovolníků a téměř neskutečné mezilidské solidarity, byl by systém pomoci lidem v troskách. Chci poděkovat jak pracovníkům, tak všem lidem dobré vůle, kteří pomáhají.“ Říká ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, pan Václav Keprt.