Časopis Informace

Informace Arcidiecézní charity Olomouc jsou měsíčníkem, který se snaží o zobrazení života jednotlivých Charit a jejich činnosti v Arcidiecézi olomoucké. Informují však také o humanitární pomoci, poskytované Arcidiecézní charitou Olomouc i jejími jednotlivými Charitami; podává zprávy také o důležitých událostech v činnosti Charity Česká republika.

Příspěvky a fotografie pro každé číslo zajišťují jednotlivé Charity.  Texty zpracovává editor ve spolupráci s grafikem, jenž jim pak dá závěrečnou podobu časopisu pro tisk či pro uveřejnění na webu Arcidiecézní charity Olomouc.

Časopis Informace ACHO vychází od března 1992 ve formátu A4, rozsahu cca 16-24 stran, černobílý tisk. Slouží pro vnitřní potřebu ACHO.

Kontakt: Helena Horecká, sekretariát ACHO, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc, tel.: 585 229 380, e-mail: 3.yo4Z2%-krm1Z4WH8pr5W7%WkvDRW7r.