Čeští dárci pomohli handicapovaným dětem na Haiti

Kanaika s rodiči

Lavmanie a Kanaika, dvě čtyřleté dívky od narození postižené deformacemi dolních končetin, se díky českým dárcům podrobily operaci. Operace proběhla 31. března v hlavním městě Port-au-Prince a podle posledních zpráv jsou obě děti v pořádku. Dívky pochází z Gonaives, kde dlouhodobě působí Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Operativní zákrok je mnohdy jedinou šancí handicapovaných na důstojnější život v tamních podmínkách...

Nejen extrémní chudoba, ale i nulová zdravotní péče o handicapované je smutnou realitou života na Haiti. Lavmanie a Kanaika nyní mají vyhlídky na lepší budoucnost. Díky včasnému lékařskému zásahu se jednou zařadí mezi zdravé vrstevníky. Finanční částku na obě operace poskytla ACHO z účtu pro Haiti, na který přispívají čeští dárci. Jedna operace přijde zhruba na 700 dolarů, což je pro haitské obyvatele nedosažitelná suma.

Život zdravotně a mentálně postižených obyvatel na Haiti je svízelný. „Jsou to především ženy a děti, kdo živoří v nuzných podmínkách. Od útlého věku jsou ženy nuceny namáhavě pracovat, zvedat a nosit těžká břemena. Chybí tolik potřebná předporodní a poporodní péče o matku a dítě, v jejímž důsledku trpí mnohé děti postižením, které by v běžném prostředí nebylo problémem vyléčit,“ líčí realitu každodenního života, tak jak se s ní setkala během svých misí na Haiti, humanitární pracovnice Kristýna Lungová.

Mnozí již dospělí handicapovaní, pokud by u nich v minulosti došlo k invazivnímu zákroku, by dnes vedli mnohem plnohodnotnější život. „Na Haiti jsou mentálně a zdravotně postižení lidé odsunuti mimo společnost. Často je na ně pohlíženo s despektem, za nímž stojí díky nízkému vzdělání spojenému s negramotností i lidová pověrčivost,“ vysvětluje koordinátorka projektů na Haiti. V Gonaives se o nemocné a postižené děti stará komunita indických řádových sester v Centru Sv. Josefa. Středisko pro handicapované a podvyživené děti bylo vybudováno za několikaleté finanční podpory ACHO.

Začátkem května očekává ACHO vzácného hosta z Haiti. Olomouc navštíví Sestra Renee z misie řádových sester v Gonaives. Na programu je setkání s významnými osobnostmi, donory, školami zapojenými do projektu Adopce na dálku a další.

Eva Štefková
Arcidiecézní charita Olomouc
Lavmanie

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku