Domácí hospicová péče

Ilustrační foto: Pixabay

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma poskytují Charity v Olomouckém a Zlínském kraji a částech Jihomoravského a Pardubického kraje víc než 20 let.

„Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.“

Elisabeth Kübler – Ross

Většina lidí si přeje zemřít doma v rodinném kruhu. To je možné díky Domácí hospicové péči. Ti, kteří se rozhodli svého blízkého doprovodit na samý konec jeho života, v tom nebudou sami. Naše Domácí hospicová péče zahrnuje zdravotní péči včetně tišení bolesti, dbá o zachování důstojnosti, počítá se zapůjčením kompenzačních pomůcek a umožňuje využití dalších potřebných služeb.

Máte zájem o Domácí hospicovou péči?

Zavolejte nám:

  • +420 585 754 690, +420 736 764 925

Přijďte za námi:

Pokud nejste z Olomouce, klikněte na seznam našich STŘEDISEK DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

Domácí hospicovou péči pojímáme jako komplexní doprovázení pacienta v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních služeb. Naše erudované sestry poskytují nevyléčitelně nemocným pacientům zdravotní péči v domácím prostředí mezi jejich nejbližšími. Podle přání a potřeb pacientů k nim posíláme také naše pečovatelky, osobní asistenty, sociální pracovníky a pastorační asistenty či duchovní. Spolupracujeme s praktickými lékaři, hospicem, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny a léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálního stavu pacienta. Můžeme zprostředkovat také setkání s psychologem. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče. Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pečujeme také o ty, kteří se rozhodli o své blízké postarat doma.

Více se dozvíte na www.domacihospicovapece.cz

V roce 2016 jsme v Olomouckém kraji a částech přilehlých krajů ošetřovali 9 174 pacientů, 195 z nich jsme doprovodili až do samého konce a podporovali také jejich blízké.

Vaše příběhy:

Foto ilustrační: Pixabay

Svatba

Babička paní Věry si moc přála dožít se vnuččiny svatby. Podařilo se. Paní Věra ve svatebních šatech i s ženichem pospíchali za babičkou ukázat jí svatební kytici. Už tehdy se o ni vnučka starala s pomocí Domácí hospicové péče. Babička dva dny po svatbě zemřela.

„…chtěla bych Vám za celou naši rodinu nesmírně poděkovat. Vzít si babičku domů bylo nejtěžší, ale zároveň nejsamozřejmější rozhodnutí mého života. Díky Vaší pomoci a podpoře to teď vnímá naše celá rodina stejně. Jsem Vám všem, celé zábřežské Charitě, hluboce vděčná, že babička mohla krásně, klidně a pokojně odejít doma v kruhu svých nejbližších, kteří ji drželi za ruku. Nebyla sama.

Děkuji moc za všechno a hluboce si Vaší práce vážím. Věra“

Foto ilustrační: Pixabay

Štěstí v neštěstí

Starat se o člověka na sklonku jeho života je těžké. Zvlášť, když jde o Vašeho blízkého. Své o tom ví paní Petra a její tchýně. Svého manžela a syna se rozhodly doprovodit doma s pomocí Charity.                                                

„Dobrý den, pane řediteli.

Chtěla bych moc poděkovat za skvěle odvedenou práci uherskohradišťské Charity. Péče o mého manžela byla pro mě, ale i jeho maminku hlavně psychicky vyčerpávající, ke konci života už nebyl ani trošku pohyblivý. Ale potkalo nás takové štěstí v neštěstí - dvě úžasné sestřičky, které k nám chodily vždy s úsměvem, vždy ochotné, přátelské, milé a jen díky nim jsme to všechno zvládly. Nepomáhaly jen s péčí o manžela, ale skvěle se staraly i o nás dvě. Dodávaly nám sílu do dalších dnů, vyřizovaly vše potřebné s lékaři, pohřební službou atd. a to jim nikdy nezapomeneme. Podle mého názoru dělaly víc, než mají v popisu práce. Jsou úžasné. Děkujeme!

S pozdravem Petra“