Ukrajina - nabízíte nebo potřebujete pomoc? Základní informace a kontakty (aktualizováno)
20. září 2022 Ukrajina - články

Ukrajina - nabízíte nebo potřebujete pomoc? Základní informace a kontakty (aktualizováno)

Na následujících řádcích zveřejňujeme základní přehled základního rozdělení aktivit Arcidiecézní charity Olomouc vč. kontaktů, skrze které lze v daných záležitostech komunikovat.

Pomoc Dětskému domovu pro chlapce „Živá perla“ z ukrajinských Bortnyk
V březnu jsme pomohli evakuovat do ČR dětský domov z Ukrajiny. Našel dočasné umístění v obci Loukov. Nyní jsou chlapci umístěni na Svatém Kopečku u Olomouce, kde domov našel trvalejší útočiště.

Dary a financování pomoci
Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Informace o této sbírce vč. možností, jak do ní přispět, postupů k získání potvrzení o darech apod. najdete na webu CHČR.

Arcidiecézní charita Olomouc má ve svém sídle na adrese Olomouc, Křížkovského 6, umístěnou sbírkovou kasičku a sběrací listinu a je schopna tak přijímat dary do této sbírky v hotovosti. Dárcům jsme k dispozici každý pracovní den v době od 7 do 15 hod.

Vyskytne-li se v rámci pomoci Ukrajině nebo pomoci uprchlíkům nějaká potřeba vyžadující finanční podporu, snažíme se najít příslušné zdroje.

Kontaktní osobou pro veřejnou sbírku a finance spojené s pomocí je Jitka Dobrovítovská, tel: 581 115 211, email: finance.ua@acho.charita.cz

Materiální pomoc a materiální sbírky

Materiální pomoc a materiální sbírky

NEJVICE NYNÍ POTŘEBUJEME: vlhčené ubrousky, šampony, tuhá mýdla, konzervy, rýže, pohanka a dětské přesnídávky.

Sbíráme zdravotnický materiál: turnikety, náplasti, obvazy, ortézy (jakékoli, ale bez vady) a desinfekce.
Hygienické potřeby: pevná mýdla, vlasové šampony, vlhčené ubrousky, zubní kartáčky (dětské i dospělé), zubní pasty (dětské i dospělé).
Potraviny: konzervy, rýže, pohanka, dětské výživy a veškeré trvanlivé potraviny.
Dále: dětské kočárky, nové event. zánovní spacáky, karimatky a deky (ve stavu bez vady), termoprádlo, pevnou obuv podsedáky (nahrazující dětské sedačky).

Koordinátor materiální pomoci je k dispozici na tel. 585 229 380 e-mail: material.ua@acho.charita.cz

Pomoc je možné nosit do skladu v Olomouci na Koželužské ul. - zadní trakt bývalých Kasárnen Hanáckého pluku (QR kod Olomouc, Koželužská ul. pro mapy, odkaz na mapu).

Souběžně probíhá sbírka zdravotních a kompenzačních pomůcek pro Ukrajinu – bližší informace ZDE. Kontaktní osobou pro tuto sbírku je Kateřina Biolková, tel: 739 526 244, material.ua@acho.charita.cz

Evidujeme informace o nabídkách a poptávky po materiálu a snažíme se z existujících zdrojů partnerů a místních Charit anebo vlastních zásob uspokojit materiální potřeby, se kterými se na nás uprchlíci z Ukrajiny nebo jim pomáhající subjekty obrací.

Dobrovolnictví
Mezi nabídky pomoci patří dobrovolnictví v nejrůznějších formách jako např. doprava vlastními prostředky, a to osob i materiálu, doprovázení uprchlíků, příjem či třídění materiálu ve skladech humanitární pomoci, nakládka a vykládka, vydávání materiálu uprchlíkům, evidence, administrativa apod. Evidujeme veškeré nabídky dobrovolné pomoci, a to jak od osob, tak organizací a zároveň přijímáme poptávky po jakékoliv formě pomoci prostřednictvím dobrovolných aktivit. Koordinátorka pro dobrovolníky: Kateřina Biolková, tel: 739 526 244, email: dobrovolnik.ua@acho.charita.cz

Ubytování uprchlíků
Evidujeme a snažíme se spojovat veškeré nabídky ubytování s osobami, které ubytování hledají. Zároveň se snažíme pomoci také v záležitostech, které s ubytováním souvisí. Koordinátor Václav Keprt a je k dispozici na tel: 739 526 250 a emailu: ubytovani.ua@acho.charita.cz

Další nabídky pomoci
Evidujeme a snažíme se propojovat veškeré nabídky pomoci s poptávanými potřebami pomoci. V případě, že cokoli nabízíte, kontaktujte nás prosím na e-mailu: nabidka.ua@acho.charita.cz

Poradenství uprchlíkům a pomáhajícím osobám
Nabízíme základní poradenství, zprostředkování odborného poradenství pro uprchlíky v oblastech zprostředkování tlumočení, informací k legislativě, získání práce, vzdělání, zdravotní problematiky uprchlíků, psychologické pomoci apod. K dispozici je Bc. Alla Lakomá, tel: 581 115 216, 705 866 936, email: alla.lakoma@acho.charita.cz

Duchovní a psychologická podpora
V rámci pomoci nezapomínáme také na duchovní a psychosociální podporu, a to jak pro uprchlíky, jiné Ukrajince žijící na území ČR, tak pro zájemce z řad veřejnosti nebo dobrovolníků a vlastních pracovníků. Veškeré potřeby a nabídky tohoto druhu prosím směřujte na Radku Pospíšilovou tel: 734 761 856, email: spirit.ua@acho.charita.cz

Média a komunikace s veřejností
Informace pro média jakéhokoliv druhu prosím komunikujte na PR oddělení Arcidiecézní charity Olomouc, Marek Navrátil, tel: 730 529 746. pr.ua@acho.charita.cz

Vše ostatní …
Pokud máte potřebu se dotázat či předat jakoukoli informaci, pochvalu, stížnost apod. a netýká se žádné z výše uvedených témat, pište prosíme na email: info@acho.charita.cz

Poděkování dárcům, sponzorům a partnerům
Na tomto odkazu ZDE uvádíme seznam dárců, kterým veřejně děkujeme. Je to jen zanedbatelný zlomek, protože většina dárců zůstává v anonymitě.

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r