Ukrajina s přicházející zimou nutně potřebuje náhradní zdroje elektřiny
18. listopadu 2022 Ukrajina - články

Ukrajina s přicházející zimou nutně potřebuje náhradní zdroje elektřiny

Arcidiecézní charita Olomouc upřímně děkuje všem dárcům za podporu vyhlášené sbírky na generátory pro Ukrajinu. Děkuje také za zájem, který naše výzva vyvolala, jak u veřejnosti, tak u médií. Během dnešního dne se nám na Ukrajině podařilo spojit Charitou Kolomyja. Situace je i tam nadále kritická. Sbírka probíhá na bankovním účtu: 4030207/0100 . Charita jedná s dodavateli generátorů, aby se tato pomoc co nejdříve připravila a expedovala na Ukrajinu.

Václav Keprt, ředitel ACHO, který se osobně dlouhodobě organizování pomoci na Ukrajině věnuje a letos obzvlášť intenzivně, spojení trpělivě zkoušel během celého dopoledne. „Není tam elektřina. Že je tam situace opravdu vážná, je slabé slovo, je spíše kritická,“ odpovídá emotivně hned po ukončení hovoru s ředitelem Charity Kolomyja panem Sergijem Tryfyakem.

Potřebnost, co se týče generátorů je i podle nejčerstvějších informací obrovská. „Jedná se o pokrytí elektřinou menších objektů jako jsou domácnosti, ale primárně, a to se také budeme snažit pomoci, je situace v zařízeních, která jsou pro lidi nemocné, pro děti, seniory,“ sděluje Václav Keprt. Nutnost věc řešit je dle něj ale také např. v samotných prostorách Charity jako jsou její sklady. „Bez jejich fungování není možné doručit pomoc tam, kde je potřeba.“

V důsledku absence elektřiny je velmi složitá i komunikace, předávání informací a organizování pomoci. Vedle potravin a základního zdravotnického materiálu, je toto aktuálně jedna z hlavních priorit. Je třeba zabezpečit teplo, svícení, elektřinu pro fungování přístrojů, které se bez elektřiny nemohou obejít jako jsou různá nemocniční vybavení a podobně.

„Charita Kolomyja pracuje na specifikaci těch potřeb ohledně generátorů. Jsem v kontaktu s dodavateli, kteří potom na základě těch potřeb se pokusí navrhnout optimální řešení tak, aby tam bylo nějaké rozmezí výkonu na tu přímou aktuální situaci,“ řekl ředitel ACHO. „Co se týče malých generátorů, pro domácnosti … těch bychom na Ukrajinu mohli dovézt desítky tisíc. Přesto, že se bavíme o západu Ukrajiny, je to opravdu velmi vážné,“ uzavírá sdělení Václav Keprt.

Vážnost našeho sdělení potvrzuje také dnešní reportáž Česká televize, která se tématu věnovala: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3544651-ukrajina-se-potyka-s-nedostatkem-elektriny-a-je-cim-dal-zavislejsi-na-humanitarni

Krizové situace se dají alespoň částečně řešit nouzovou výrobou elektřiny pomocí generátorů. Prosíme proto veřejnost, aby podpořila tuto mimořádnou finanční sbírku na nákup a dopravu elektrocentrál pro Ukrajinu. Dary lze zasílat na bankovní účet číslo: 4030207/0100 (odkaz na QR CODE).

---

Technická informace pro dárce: pokud potřebujete potvrzení o daru pro Vaše daňové přiznání, prosíme o vyplnění a odeslání informací o Vašem daru a poštovní adrese. Formulář naleznete na odkazu ZDE

 

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r