Dokumenty

Setkání ke Kodexu na Velehradě

Ve dnech 13.-15. října 2011 proběhlo setkání ředitelů Charit v Arcidiecézi olomoucké a jejich zástupců na Velehradě.
Nabízíme Vám ke stažení jednotlivé prezentace.

Adaptační kurzy pro pracovníky Charity

Prezentace z Adaptačních kurzů pro zaměstnance Charit v Arcidiecézi olomoucké. Nabízíme Vám ke stažení jednotlivé prezentace.