Na území Arcidiecéze olomoucké působí celkem 28 Charit s právní subjektivitou a Hospic na Svatém Kopečku. Celé toto charitní dílo řídí Arcidiecézní charita Olomouc.

Charity poskytují sociální a zdravotní služby všem potřebným bez rozdílu. Pomáháme také při mimořádných situacích (povodně či jiné přírodní katastrofy) a naše pomoc směřuje i do zahraničí: na Ukrajinu či na Haiti.

Součástí našich služeb je také duchovní pomoc.


 

 • Zdravotní služby

V rámci zdravotních služeb je poskytována ošetřovatelská péče a domácí hospicová péče. Služby jsou poskytovány 7 dnů v týdnu 24 hod. denně na základě předpisu ošetřujícího lékaře. Tyto služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Ošetřovatelskou službu provozuje 24 Charit v arcidiecézi.

 

 • Sociální služby

V rámci sociálních služeb jsou poskytovány tyto služby:

    • sociální poradenství
    • služby sociální péče
    • služby sociální prevence

Přehled Charit, které poskytují jednotlivé služby, najdete v adresáři služeb.

 

 • Hospic na Svatém Kopečku

Hospic na Svatém Kopečku poskytuje pobytovou odlehčovací službu s kapacitou 30 lůžek. 
Odlehčovací služba umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožňuje pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

 

 • Humanitární pomoc

Humanitární pomoc probíhá zejména prostřednictvím místních Charit, pod které spadají postižená území.
V případě humanitární pomoci úzce spolupracujeme s postiženými obcemi a reagujeme na konkrétní potřebnost.
Více informací můžete získat zde.

 

 • Zahraniční pomoc

Kromě pomoci potřebným lidem na území naší vlasti se snažíme také pomáhat a zmírňovat utrpení obyčejných lidí tam, kde si to situace vyžaduje a kde naše síly stačí.

V současné době se naše pomoc orientuje především na Ukrajinu a na Haiti.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku