Pastorace v Charitě

 
Slovo pastorační má kořen ve slově pastor – pastýř. Dobrému pastýři na svěřených ovečkách záleží.  Ve dne je vede na pastvu. Jde první a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas a mají s ním dobrou zkušenost. Pastýř zná své ovce jménem. Pastýř jim tedy zajišťuje to, co potřebují k životu. Večer je odvede do ovčince, do ohrady, kde jsou v bezpečí před predátory. Před těmi je chrání i ve dne. Dobrý pastýř to dělá i s nasazením života, pokud to je třeba.

Toto přirovnání, které nám dnes poněkud vzdálené, bychom mohli vyjádřit slovy: být nablízku v radosti i bolesti. Postarat se o duchovní (spirituální) potravu a bezpečí.

Kdo nebo snad co nasytí touhu člověka? Lidské touhy nemají hranice. Duchovní potrava - naplnění duchovních potřeb člověka znamená především to, aby člověk, kterému pomáháme, „měl člověka“, toho, kdo mu naslouchá, který se mu snaží porozumět, pomáhá mu najít smysl jeho života i v omezených možnostech, které má. Věříme, že nejhlubší touhy člověka dokáže naplnit jen Bůh Ježíše Krista.

K tomuto postoji jsou pozváni všichni pracovníci Charity. V Kodexu je vyjádřen takto: Svým osobním přístupem vtiskují pracovníci Charity běžným pracovním postupům charakter služby lásky k bližním.

Spoluúčast na pastoraci v Charitě mají ředitelé a pastorační asistenti na jednotlivých Charitách a kněží ve farnostech, ve kterých Charita sídlí a působí.

Za duchovní formaci ACHO (dovnitř) a za pastorační působení ACHO (navenek) zodpovídá prezident ACHO.

P. Bohumír Vitásek
prezident Arcidiecézní charity Olomouc
tel.: 731 402 051


Rada pro pastoraci

Pastorační asistenti

Duchovní obnovy, rekolekce a setkání pro hledající

Adaptační kurzy

Plán akcí na rok 2019

Dokumenty k pastoraci:

Prezentace ze setkání ke Kodexu 13.-15.října 2009 na Velehradě

Prezentace ze současných adaptačních kurzů

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku