Duchovní obnovy, rekolekce a setkání pro hledající

Duchovní obnova je několikadenní ztišení v poutním domě (Velehrad, popř. Sv. Hostýn), jehož smyslem je najít sám sebe ve vztahu k Bohu. Náplní jsou přednášky, osobní rozjímání, modlitby, mše sv., probíhající ve vnějším tichu, které pomáhá k vnitřnímu tichu, ve kterém je možné zaslechnout Boží hlas.

Rekolekce je jednodenní duchovní obnova pro oživení předchozího a pro ty, kdo nemají čas nebo si myslí, že ho nemají.

Setkání pro hledající je pozváním pro všechny charitní pracovníky, kteří mají zájem se blíže seznámit s vírou v Ježíše Krista, kterým je křesťanství v něčem sympatické, s něčím si neví rady a něco jim třeba také vadí. Dosud se vždy podařilo vytvořit přátelské společenství v nádherném prostředí Javorníků na Stanovnici při přednáškách, debatách, tůrách. Špekáčky jsou vždy připraveny, kytara nebo jiný hudební nástroj vítán.

Termíny akcí najdete zde.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku