Pastorační asistenti

Pokud se jedná o službu prokazovanou trpícím, je v první řadě třeba dbát na odbornou kompetenci. Pomáhající musejí být formováni takovým způsobem, aby uměli vykonat dobře, co je třeba, a aby dokázali pokračovat v příslušné péči. Odborná kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují v charitativních institucích církve, se musí odlišovat tím, že se neomezují pouze na správné vykonání toho, co je v daném okamžiku třeba, ale že navíc věnují druhému pozornost, jak jim to vnuká jejich srdce, a to takovým způsobem, aby ti druzí zakoušeli bohatství jejich lidskosti. Z uvedeného důvodu platí, že kromě odborné přípravy tito pracovníci potřebují také a především „formaci srdce“. Je třeba přivádět tyto pracovníky k onomu setkání s Bohem a Kristem, které by v nich probouzelo lásku a otevíralo jejich duši druhému, takže láska k bližnímu pro ně už nebude přikázání uložené, tak říkajíc zvenku, nýbrž důsledek vyplývající z jejich víry, která se stává činnou v lásce (srov. Gal 5, 6).

Kontakty na pastorační asistenty v Charitách:

Hospic Sv. Kopeček
Calábková Libuše – mobil: 775 696 424
e-mail: 7boE9329Wenl1~l7VX~r5cfaYdBzV19cT-uk87j7T-M

Charita Holešov
Leona Machálková - mobil: 733 741 907
e-mail: 7.BxRWc7Yanv1~l7VX~r5-9k-okmYZhaa8kmb

Charita Hranice
Radka Andrýsková – mobil: 733 755 881
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz

Oblastní charita Kroměříž
Mgr. Josef Šebestík – mobil: 737 630 670
email: 5hFoWWi_X.FDZ94WHdEy33hag5prRb~lW5pJ

Charita Konice
Svatava Grulichová - mobil: 731 646 889
email: %onDRf542kHvZ1.gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Charita Kyjov
Zdeněk Hochman – mobil: 608 351 744
e-mail: g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g

Charita Svaté Rodiny Luhačovice
Mgr. Karel Adámek, jáhen – mobil: 737 012 235
email: 68Eo2W5-WfruQOQdbanm5f~905prRb~lW5pJ

Charita Svaté Rodiny Nový Hrozenkov
Marie Fedorová - mobil: 605 779 129
e-mail: 88EsVW-_ZhEy.Z4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj

Charita Moravská Třebová
Božena Šplíchalová – mobil: 731 608 323 
e-mail: XhMo4Z2k_evmYZbgc8m%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p

Charita Olomouc
Mgr. Ing. Daniela Pazderová – mobil: 734 435 406
e-mail: Z8AsV-54_8MnVbenW7c-5-ee-nphT65j4mnhTj

Charita Olomouc/Dolany
br. Maxmilián Gottwald – mobil: 731 619 735
e-mail: 88KwZ-~795ty-dm77_m%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p

Charita sv. Anežky Otrokovice
Jan Žalčík – mobil: 734 684 878
e-mail: jan.zalcik@otrokovice.charita.cz

Charita Prostějov
Mgr. Vít Forbelský - mobil osobní: 737 342 043
e-mail: cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Charita Přerov
Emilie Šmídová - mobil: 731 914 944
e-mail: emilie.smidova@prerov.charita.cz

Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Mgr. Kateřina Gbelcová - mobil: 731 402 090
email: 68Go87d7T%oo21enW7c-9-5n4-vxO1.7~bGkO1p

Charita Svitavy
Miriam Holubcová – mobil: 736 267 381
email: 8bEsR_2%-eHlT~l7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb

Charita Šternberk (Šternberksko)
Mgr. Jana Sládková – mobil: 734 390 734
email: 58AkOcb7ZdBFRYUS%mrB409j65prRb~lW5pJ

Charita Šternberk (Litovelsko)
Josef Fiala – mobil: 603 579 202
email: 5hFoWW-aWenjGKil0kAlVba4YanBZd54Ys

Charita Šternberk (Uničovsko)
Pavla Petrová – mobil: 730 589 102
email: _8IvRWf_akBFRYUS%mrB409j65prRb~lW5pJ

Oblastní charita Uherské Hradiště
Mgr. Hana Brigita Reichsfeld – mobil: 731 697 236
e-mail: 38AkOb9aYaFpV-86LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj

Charita Uherský Brod
Ing. František Bílek, Ph.D. - mobil: 724 351 321
e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Oblastní Charita Valašské Meziříčí
Mgr. Tereza Olejníková, Dis – mobil: 605 104 736 
e-mail: tereza.olejnikova@valmez.charita.cz

Charita Veselí n/Moravou
Bc.Kristina Komoňová - mobil: 731 626 081
e-mail 6kvC-id7TdBw5.enW7c-.3i_7bAwO1.7~bGkO1p

Charita Vsetín
Bc. Marta Koňaříková – mobil: 733 741 582
e-mail: 88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Charita Vyškov
Jitka Švejnohová - mobil:606 141 802
e-mail: 5bGuRWin0cAyY~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ

Charita Zábřeh
Jana Skalická – mobil: 736 509 431
email: jana.skalicka@zabreh.charita.cz

Charita Zlín
Noela Frolková – mobil: 731 646 933
email: noela.frolkova@zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku