Přehled aktivit realizovaných prostřednictvím Charit v Arcidiecézi olomoucké

Přepravených uprchlíků z jiných zemí
120
Ubytovaných uprchlíků
přímo Charitou 297
ve spolupráci s jiným subjektem 4673
Poskytnutá pomoc osobám
(mimo ubytování),
významná část osob byla podpořena opakovaně
materiální 21565
potravinová 28010
finanční 247
doprovod na úřady (legalizace pobytu, dávky) 1006
zprostředkování tlumočení 993
zprostředkování zaměstnání 233

(Aktualizováno 6. 1. 2023)

Popis klíčových aktivit a kontakty na pracovníky