Záměry

 • Charita Holešov

  • NOVÉ AUTO DO STŘEDISKA CHPS      Pečovatelky a sociální pracovnice potřebují nutně pro přesun ke svým klientům spolehlivé služební automobily, z nichž některé již dosluhují, finanční náročnost jejich oprav se stále zvyšuje. Nejstarší auta z  vozového parku jsou následující: Škoda fabia RZ: 2Z1 4992 rok výroby 2005, Škoda fabia RZ: 2Z7 1990 rok výroby 2006. Tato 2 vozidla mají najeto dohromady 250 000 km. Tento záměr by umožnil koupi 1 nového služebního automobilu pro pečovatelky a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby. Zároveň by zakoupením nového automobilu na LPG došlo ve středisku Charitní pečovatelské služby k úspoře provozních nákladů.

   270 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v nouzi v oblasti Holešovska.

   40 000 Kč
 • Charita Hranice

  • Finanční pomoc lidem v nouzi

   150 000 Kč
  • Finanční pomoc Farní středisko Všechovice

   50 000 Kč
  • Chps - nákup kompenzačních pomůcek

   160 000 Kč
 • Charita Kyjov

  • přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

   150 000 Kč
  • Nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

   350 000 Kč
  • Rozvoj mobility pečovatelské služby\r\n

   215 000 Kč
 • Charita Prostějov

  • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

   50 000 Kč
  • Pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka potřebujeme pořídit chráněné byty, kde budou moci trénovat větší samostatnost jen s externí dopomocí. Na nákup takového tréninkového bytu plánujeme částku 500 000 Kč.

   500 000 Kč
 • Charita Šternberk

  • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   35 000 Kč
  • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci.

   35 000 Kč
  • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci.

   30 000 Kč
  • Středisko Litovel - podpora zdravotní a sociální služby

   300 000 Kč
  • Středisko Uničov - zánovní automobil pro VOBIS

   100 000 Kč
  • Středisko Uničov - podpora Domácí zdravotní péče, včetně hospicové péče

   165 000 Kč
 • Charita Šumperk

  • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

   20 000 Kč
  • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

   20 000 Kč
  • Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či osoby s handicapem.

   80 000 Kč
  • Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení. Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci s handicapovanými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. a Společenství vdov, z.s. , které podporuje osamělé ženy, aby nezůstaly samy.

   6 000 Kč
  • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dlouhodobě největší zájem je o elektrická polohovací lůžka, stále nejsme schopni pokrýt poptávku.

   37 000 Kč
 • Charita sv. Anežky Otrokovice

  • oprava balkónů na budově Charitního domova pro seniory

   150 000 Kč
  • pořízení nádrže na dešťovou vodu pro údržbu zahrady Azylového domu Samaritán

   85 000 Kč
  • podpora fondu humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi

   50 000 Kč
 • Charita Svaté rodiny Luhačovice

  • Úprava zázemí charitní pečovatelské služby

   190 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi 2019 / Pomoc je určena především rodinám s malými dětmi, osamělý matkám, potřebným rodinám s velmi nízkými příjmy, vícečetným rodinám, rodinám se zdravotně postiženými dětmi a lidem, kteří jsou na základě sociálního šetření prokazatelně v sociální nouzi.

   30 000 Kč
 • Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

  • Opravy Domu pokojného stáří

   150 000 Kč
  • Hospicová péče

   150 000 Kč
 • Charita Svitavy

  • pomáhat lidem v hmotné nouzi, hlavně rodinám s dětmi,rnpořídit nový automobil pro Světlanku – centrum denních služeb. Umožní našim seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým klientům účast na zájmových aktivitách ve dvou vzdálených charitních budovách.

   200 000 Kč
 • Charita Valašské Meziříčí

  • Rekonstrukce vnitřních prostor budovy na Zámecké pro lidi bez domova

   683 983 Kč
  • Přímá pomoc potřebným

   200 000 Kč
  • Dekontaminační přístroj pro Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici

   250 000 Kč
  • Centrum sociálně materiální pomoci

   150 000 Kč
 • Charita Veselí nad Moravou

  • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

   30 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v nouzi

   150 000 Kč
  • Pomoc lidem bez domova

   10 000 Kč
  • Zlepšení materiálního zázemí pro služby

   390 000 Kč
 • Charita Vsetín

  • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

   280 000 Kč
  • Nákup kompenzačních pomůcek pro zapůjčování uživatelům charitních sociálních a zdravotních služeb

   30 000 Kč
  • Nákup auta pro službu Camino sociální rehabilitace

   200 000 Kč
  • Nákup polohovacích lůžek pro domácí hospicovou péči

   45 000 Kč
  • Nákup vybavení hudební dílny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

   20 000 Kč
  • Renovace nátěru oken budovy Charity Vsetín

   55 000 Kč
 • Charita Zlín

  • projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku = postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací...

   600 000 Kč
  • projekt Invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky umožní nemocným setrvat v domácím prostředí = spolufinancování nákupu kompenzačních pomůcek, jako je odlehčený mechanický vozík skládací, chodítko, pojízdný stolek k lůžku polohovatelný (krmník), toaletní židle pojízdná, sprchová (a toaletní) židle s madly a opěrkou, sedák do vany, zvedací zařízení do vany pro imobilní pacienty atp., které budou po dobu nezbytně nutnou poskytnuty formou vypůjčky uživatelům služeb, kteří se dostali do nepříznivé situace z důvodu zhoršeného zdravotního stavu.

   115 000 Kč
  • projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinanc. 2.etapa klimatizace v lůžkové části) = spolufinancování projektu Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; rozpočet I.+II.etapa celkem 1.044.656Kč

   100 000 Kč
  • projekt Důstojné podmínky pro ubytované rodiče s dětmi (primárně látkové dekorace a drobné vybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v azylovém domě) = spolufinancování celkové obnovy vybavenosti azylového domu, primárně látkové dekorace a drobné vybavení deseti bytových jednotek a společných prostor v sociální službě.

   50 000 Kč
 • Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

  • Nákup lineárního dávkovače k podání léků - doplnění potřebného vybavení pro poskytování domácí hospicové péče.Navýšení mezd u čtyř zdravotních sester, tím dojde ke stabilizaci perzonálu této služby.

   230 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště

  • Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 chceme pokračovat v přímé pomoci občanům na Uherskohradišťsku, podpořit probíhající investiční akce, pokračovat v podpoře domácí hospicové péče.

   1 500 000 Kč
 • Oblastní charita Uherský Brod

  • Přímá pomoc lidem v nouzi z regionu Uherský Brod

   100 000 Kč
  • Budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terapeutickou dílnu a Odborné sociální - dluhové poradenství)

   700 000 Kč