Arcidiecézní charita Olomouc

Ředitel/ředitelka Charity Nový Hrozenkov

Nový Hrozenkov Plný úvazek dle dohody výběrové řízení
Kontaktní osoba
Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: marek.navratil@acho.charita.cz

Základní požadavky:        
 • úplné střední, VOŠ nebo VŠ vzdělání
 • morální a občanská bezúhonnost
 • základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, …)
 • základní orientace v oblasti problematiky sociálních věcí a humanitární pomoci
 • základní orientace v oblasti zdravotnictví výhodou
 • osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v jejich duchu
 • ochota vzdělávat se
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič
 • znalost práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, e-mail, internet…)
Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady:
 • sociální cítění
 • komunikativnost
 • kreativita, flexibilita
 • zodpovědnost, spolehlivost
 • řídící a organizační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • odolnost vůči stresu
 • loajalita
Doporučené znalosti nebo přílohy:
 • znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ)
 • reference bývalých zaměstnavatelů nebo důvěryhodných osob (institucí)
Povinné přílohy:
 • motivační dopis (maximálně jedna stránka A4)
 • strukturovaný životopis, s uvedením dosavadních zaměstnání, příp. jiných, pro tuto funkci významných činností, stručný popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí …
 • stručná vlastní představa o řízení Charity Nový Hrozenkov a o budoucí koncepci rozvoje, osobní priority (max. 4 strany A4)
 • fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů
 • souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů
 • doporučení děkana nebo faráře

Kompletní přihlášky v zalepené obálce s nápisem: „Výběrové řízení – Nový Hrozenkov“ doručit nejpozději 30. září 2022 do 15.00 hodin na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc (případně elektronicky se všemi požadovanými přílohami na el. adresu info@acho.charita.cz, tel. 585 229 380 nebo 739 526 278, e-mail: info@acho.charita.cz ; datová schránka: 7ptgx68).

Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče.