Boty a oblečení pro dobrovolníky. Zalesňováním proti záplavám i kůrovci

Ilustrační foto: Pixabay

Olomoucko, Jeseníky -  Jeseníky a další oblasti na Šumpersku a Olomoucku devastuje nedostatek vody a s tím spojené přemnožení kůrovce a dalších patogenů v lesních porostech. Svůj podíl na kalamitě má hlavně nedostatek vody a sucho. Spolek ekologická organizace PagoPago nečeká se založenýma rukama a vyráží do terénu zalesňovat vytěžené oblasti. Je to jedna z možností, jak zpomalit úbytek vody a v budoucnu také zamezit záplavám a jiným mimořádným událostem. Arcidiecézní charita Olomouc, která má bohaté zkušenosti s pomocí lidem, zasaženým povodní či jinou mimořádnou událostí, pomohla dobrovolníky vybavit pevnou obuví a vhodným oblečením.

 

I prevence před mimořádnými událostmi je důležitá. Arcidiecézní charita Olomouc tak pomohla vybavit dobrovolníky spolku ekologické organizace PagoPago, který zalesňuje a účastní se preventivních opatření proti šíření kůrovce od Bruntálska až po Jesenicko. „PagoPago se na nás obrátili s tím, abychom je pomohli vybavit do terénu. Pohybují se totiž tam, kam se nedostanou stroje. Poskytli jsme jim pevné boty a vhodné oblečení,“ sdělil za Charitu vedoucí humanitárního oddělení Martin Zamazal.

Podle Josefa Čermáka z PagoPago je tato výbava důležitá. „Pohybujeme se ve svazích a v dalším složitém terénu, takže i nevhodné oblečení může vést k úrazu,“ říká. PagoPago zalesňují především oblasti, kde řádil kůrovec tak, že musely být vytěženy. Nyní je třeba tato místa co nejrychleji opět zalesnit. „Potýkáme se s velkým nedostatkem vody. Voda není obnovitelný zdroj a její odběr a odtok z území ČR je aktuálně větší, než doplňková srážková voda, což je alarmující. Když včas nezalesníme, voda bude ubývat ještě rychleji,“ upozorňuje Josef Čermák.

Nedostatek spodní vody a sucho je příčinou kůrovcové kalamity. Stromy nemají dostatek vláhy a neprodukují tolik lepkavé „smůly“, která škůdce může zahubit. Stresem z nedostatku vody trpí nejen stromy, ale i zvěř. „V krajině bez stromů a porostů, kdy půda ztrácí retenční schopnost, se při deštích voda nezadrží, ale odteče. Dochází k záplavám. Za takových třicet let může dokonce dojít k humanitární krizi, protože bude nedostatek nejen pitné vody, ale i vody užitkové. Musíme jednat,“ dodává Josef Čermák.

Podle něj v krajině chybí podzemí voda, příčinou je špatné hospodaření s vodou, trojpolní zemědělský systém devastující ornou půdu, užívání agrochemikálií, meliorace, urbanizace, odlesňování a fragmentace krajiny.

Karolína Opatřilová, ACHO

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku