HLEDÁME LIDI DOBRÉ VŮLE
21. října 2020 ACHO

HLEDÁME LIDI DOBRÉ VŮLE

Podělte se o své odborné znalosti a dovednosti, nebo jen nabídněte část svého času těm, kteří to nejvíce potřebují. Práce odvedená pro dobro druhých může být v dnešní nelehké době tou nejlepší terapií a vděčný úsměv těch nejzranitelnější tou nejcennější odměnou.

Charity olomoucké Arcidiecéze poskytují více než 200 služeb téměř 46 tisícům klientů. I přes to, že na jaře byl akutní nedostatek ochranných prostředků povedlo se ochránit klienty a zaměstnance a nákaza se nám vyhnula, kromě jednotek případů. Nyní je situace odlišná. Letní mezičas nám poskytl šanci se připravit po materiální stránce, což se stalo. Přes veškerou prevenci a profesionalitu ze strany zaměstnanců se nyní nedaří nákaze zabránit a zvyšuje se počet infikovaných a zaměstnanců i klientů v karanténě.

Většina krizových opatření je zaměřena na personální zajištění všech služeb, aby nedocházelo k jejich omezování. Personál je přemisťován podle aktuálních potřeb a prozatím to zvládáme vlastními silami. Situace se však zhoršuje a nedokážeme zcela odhadnout další vývoj. V těchto situacích mají lidé, kteří dobrovolně pomáhají svou nezastupitelnou a velmi důležitou úlohu. Obáváme se, že bez pomoci lidí dobré vůle nebudeme v nadcházejícím období schopni zabezpečit všechny služby v celém rozsahu.

Pomozte nám zajistit služby klientům, kteří se bez pomoci neobejdou. Nemusíte být odborníkem na sociální a zdravotní služby. Každý člověk má řadu schopností, které mohou být pro druhé užitečné. K tomu, aby člověk vykonal něco pro druhého stačí mnohdy jen dobrá vůle a nebýt lhostejný ke druhým.

Pokud se budete chtít zapojit stačí vyplnit formulář.

V případě, že Vaše nabídka bude využita, zajistíme Vám potřebné ochranné pracovní prostředky.

Pokud budete mít nějaké dotazy neváhejte nás kontaktovat:

Khrystyna Novodvorska
tel: +420 739 526 224
email: khrystyna.novodvorska@acho.charita.cz