Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Každá doba a situace je pozváním k zodpovědnému a tvůrčímu životu

Každá doba a situace je pozváním k zodpovědnému a tvůrčímu životu

Milí charitní spolupracovníci,

je tu významný den, který každoročně slavíme, a to je 27. 9. – památka charitního patrona sv. Vincence z Paula...

Tento muž byl nazván prvním velkým reformátorem novověku. Současníci – lidé žijící v první polovině 17. století v něm viděli svědomí francouzského království. Je považován za obnovitele života kněží i církve ve Francii. Ale zobrazuje se jako dobrácký stařík s nemluvnětem v náručí.

Životním zaměřením sv. Vincence byla svatost činem. Kdo s ním chtěl spolupracovat, ten se nesměl štítit špíny, nemoci, duševně nemocných ani zločinců. Dodnes existují dvě řeholní společnosti, které založil a které ve své době velmi účinně řešily problémy lidí.

První polovina 17. století byla doba třicetileté války, doba náboženských a politických zmatků, doba násilí, hladu, nemocí a bídy. Jako vždycky na všechno nejvíce dopláceli chudí. Vincentova cesta a jeho poslání platilo chudým; těm, kteří byli chudí duchovně i hmotně. Pro ně zakládá kongregaci vincentinů neboli lazaristů a dcery lásky k bližnímu neboli vincentinky. Také jim říkali podle jejich oblečení šedé sestry. V naší arcidiecézi dodnes působí v nemocnici na Malém Valu v Kroměříži. Sestry byly vyškoleny pro všechny naléhavé potřeby. Pečovaly o děti i staré lidi, choromyslné a trestance, zkrátka o chudé všeho druhu. Musíme si přitom uvědomit, že sociální péče, která je dnes samozřejmá, tehdy vůbec neexistovala. Právě naopak, intelektuální proudy této doby vedly k tomu, že všichni na okraji společnosti, všichni chudí a všelijak postižení byli společností neúprosně odmítáni.

Lazaristé byli posláni k výchově kněží, ošetřování nemocných a péči o mravně pokleslé osoby. Členové kongregace sehráli významnou úlohu při obnově církevního života ve Francii v 17. století, dnes je tato misijní kongregace rozšířena po celém světě. U nás působí lazaristé ze slovenské provincie v Lošticích.

Co může říct život pana Vincence, jak mu důvěrně a s úctou říkali mocní i bezmocní, nám dnes?
Každá doba a situace je pozváním k zodpovědnému a tvůrčímu životu. I zlá doba se může stávat dobrou, když pochopíme její znamení a velkoryse na ně odpovíme. Protože dobu vytváříme my, kteří v ní žijeme.

P. Bohumír

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku