Panelová diskuze na téma migrace a uprchlictví v Olomouci

Panelová diskuze na téma migrace a uprchlictví v Olomouci

V podvečer 7. října 2015 proběhla v Arcibiskupském paláci v Olomouci panelová diskuze na téma Migrace a uprchlictví. Diskuzi uspořádala Caritas-Vyšší odborná škola sociální v Olomouci, jíž se podařilo beze zbytku naplnit sál především studenty. Aktuálně všichni mluvíme o migraci a uprchlících. Používáme správné pojmy a rozumíme jim? Jak funguje česká migrační politika?

 

Na otázky moderátora Marka Chvátala a publika odpovídali hlavní účastníci diskuze Safa Hassani, lékař pocházející z Afgánistánu, Tomáš Urubek z Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, Kristýna Andrlová z Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky ČR, Mikuláš Vymětal, evangelický farář zabývající se postavením menšin u nás a Ondřej Vala, Kancelář veřejného ochránce práv.

Diskutovaná témata se dotýkala problematiky evropského azylového programu, pobytu rodin s dětmi v detenčních zařízeních a rovněž migrace z hlediska příčiny: vzájemného poměru v procentech mezi těmi běženci, kteří mají oprávněné důvody žádat o mezinárodní ochranu a těmi, kteří migrují za dosažením lepšího života, a tudíž nemají právo o ochranu žádat.

Zazněly i otázky, jestli je migrace do Evropy řízená, zda se má Evropa bránit a jak rozlišit lidi, kteří azyl potřebují od lidí, kteří azyl zneužívají. Ze strany diskutujících bylo veřejnosti doporučeno rozlišovat základní pojmy, jako jsou migrant, uprchlík, běženec, azylant, neboť z právního hlediska jsou mezi nimi rozdíly. „Každý uprchlík je migrant, ale ne každý migrant je uprchlík“, uvedla v úvodu diskuze Kristýna Andrlová. Tomáš Urubek doporučil studentům pro základní orientaci v problematice migrace Slovníček pojmů a Terminologický slovník na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Uprchlík je osoba, která se nachází mimo svoji vlast z důvodu oprávněných obav z pronásledování, a nemohla si tudíž obstarat vízum,“ vysvětlila Andrlová

Dalším bodem panelové diskuze byla otázka detenčních zařízení. Tomáš Vymětal zmínil, že mezi dva nejstrastiplnější zážitky uprchlíků patří cesta přes moře a detenční střediska v České republice. Podle Urubka je detenční zařízení prostředkem mezního charakteru: jsou tam osoby, které nepožádaly o ochranu, a proto musí opustit ČR. Naproti tomu v azylovém zařízení jsou ti, kteří mají zájem v ČR získat azyl. Aktuálně v tuto chvíli u nás žádá o azyl velmi málo lidí. V současné době, z přibližně 3000 běženců na našem území, bylo zhruba 80 až 85 procent uprchlíků zachyceno v Maďarsku, tudíž ze zákona nemají právo v ČR o azyl žádat. O azyl lze žádat pouze v první zemi EU, v níž byly osoby zachyceny. Účastníci panelové diskuze se shodli na tom, že v tuto chvíli se evropský azylový program zhroutil, i z toho důvodu se mluví o nutnosti zavedení povinných kvót pro každou zemi EU.

Co se týče spolupráce s Charitou, T. Urubek sdělil, že s Charitou ČR absolvovali již spoustu projektů a Charita tak spolu s Diakonií představují dlouholetého partnera v oblasti přesídlování uprchlíků. Do budoucna se počítá s klíčovou úlohou Charity zejména v sociální oblasti řešení situace uprchlíků na našem území.

Eva Štefková, ACHO

ACHO nahlédla do života uprchlíků na Westbanhof
ACHO i policisté jsou na příchod uprchlíků připraveni

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku