Ve vzpomínkách pracovníků Charity žijí lidé, o které pečovali. Nejen o Dušičkách

Kniha živých v Charitě Zábřeh

Odešli na věčnost, a přesto žijí ve vzpomínkách druhých. Třeba těch, kteří je ošetřovali. Pracovníci některých Charit v Arcidiecézi olomoucké si o Památce zesnulých připomenou své zemřelé klienty. Neděje se tak pouze o Dušičkách. Charita totiž pečuje nejen o tělo, ale i o duši.

 

Kromě zdravotních sester a pečovatelek pomáhají klientům i jejich blízkým pastorační asistenti a kněží. I hluboko v nich, profesionálech, zůstává péče a doprovázení pacientů na konci jejich života a podpora jejich příbuzných. „Vstupujeme do rodin pacientů, do jejich životů, do bolestí i radostí. Často jsme svědky, jak rodina statečně a s láskou doprovází svého blízkého, který se chystá odejít z tohoto světa, a snaží se mu plnit jeho poslední přání. Jedním z nich je zemřít doma. Do jedné rodiny jsme chodili dvakrát denně přibližně půl roku, o manželku se vzorně staral manžel a dochovali jsme ji společně doma až do konce. Všechny sestřičky se zúčastnily i posledního rozloučení v obřadní síni. Asi po měsíci jsme se s pozůstalým manželem společně sešli v restauraci a zavzpomínali na jeho zemřelou ženu,“ shrnuje vrchní sestra Charity Zábřeh Ludmila Nováková.

Zábřeh – Kniha živých

Pracovníci Charity Zábřeh si některé klienty připomínají také nad Knihou živých. V ní nalistují data i jména zemřelých, pak za konkrétního člověka zapálí svíčku a zavzpomínají na něj. O Památce zesnulých letos poblíž vystavené knihy poprvé vyvěsí parte těch, kteří za poslední rok zesnuli.

Nový Hrozenkov – Až o Dušičkách řeknou svým přátelům „sbohem“

Kostel v Novém Hrozenkově bude ve středu 1. listopadu plný lidí. Sejdou se při Mši svaté za zemřelé klienty Charity. V prostorách kostela zavzpomínají příbuzní a ošetřovatelé zemřelých už potřetí. Nebudou chybět ani jejich přátelé, mnohé z nich Charita dopraví speciálním autem, protože jsou méně pohybliví. „Tito lidé bydleli s těmi, za které mši sloužíme, v Domě pokojného stáří a někteří se neměli možnost s nimi rozloučit na pohřbu. Mše svatá tak pro ně bude i dodatečným rozloučením,“ uvádí pastorační asistentka Charity Nový Hrozenkov Marie Fedorová. O mši si lidé prohlédnou také tabuli s citátem a jmény zesnulých. Poté bude přesunuta do budovy Charity.

Na své blízké vzpomenou také lidé v jednotlivých domácnostech Novohrozenkovska. U svých klientů to vidí třeba pečovatelky tamní Charity. „Babičky vždy mívají doma na stole vystavenou fotografii svého muže a u ní zapálenou svíčku,“ dodává pastorační asistentka Marie Fedorová.

Svatý Kopeček – vzpomínka hořící svíce v kapli

O bohoslužbě slova ve čtvrtek 2. listopadu zavzpomínají na své blízké klienti Hospice na Svatém Kopečku. Pečovatelé je přivezou do kaple, kde zapálí svíčku a dají ji k oltáři. „Jiní s naší pomocí mohou zapálit svíčku na pokoji a my ji potom k oltáři odneseme. Bohoslužby se většinou zúčastní velmi málo lidí, bývá jich do pěti. Spoustu lidí totiž těsně před odchodem z tohoto světa toto téma tíží, musíme být opatrní, citliví,“ sdělila pastorační asistentka hospice Libuše Calábková.

Další plápolající svíčky přidávají k oltáři i pracovníci hospice. Také oni chtějí uctít památku zesnulých.

Hospic na Svatém Kopečku letos oslaví 15. výročí svého vzniku. Domácí hospicovou péči poskytují Charity v Arcidiecézi olomoucké již přes 20 let.

Karolína Opatřilová, ACHO

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku