Více času na práci nebo říct kvalifikované „ne“. Vzkazují koordinátoři dobrovolníků Charitě

Více času na práci nebo říct kvalifikované „ne“. Vzkazují koordinátoři dobrovolníků Charitě

Olomouc - Jak vylepšit práci s dobrovolníky? A jak mohou dobrovolníci pomoci při mimořádných událostech? Nejen nad tím se zamýšleli ve středu 31. října koordinátoři dobrovolníků z Charit Olomouckého a částečně Zlínského, Pardubického a Jihomoravského kraje. Do Olomouce jich dorazila diskutovat necelá třicítka. Většina z nich by potřebovala na práci s dobrovolníky lepší podmínky, například více času...

Koordinátoři pro mimořádné události jsou ve spojení pravidelně, setkání těch, kteří pracují s dobrovolníky, se však uskutečnilo po dlouhých čtyřech letech. „Právě proto bylo třeba setkání uspořádat. Uskutečnilo se na půdě Arcidiecézní charity Olomouc v rámci projektu GŘ HZS MV Vybavení a výcvik krizových týmů Charity ČR,“ uvedl národní koordinátor pro mimořádné události Martin Zamazal.

Tisíce koledníků v ulicích nemá obdoby

Největší dobrovolnickou akcí v České republice je Tříkrálová sbírka. Každý rok se do ní zapojuje tisíce koledníků a jejich vedoucích. „Tuto akci Charity zmiňují jako něco mimořádného i při PR a fundraisingových školeních,“ podotkl Martin Zamazal. Podle něj pomáhají dobrovolníci Charitě i při mimořádných událostech (nenadálé situace jako jsou povodně, vichřice, požáry, výbuchy, autonehody či sebevraždy). „Na mimořádky jsme připraveni, máme již lepší materiální vybavení a snažíme se pracovat systémově, ale důležití jsou především lidé. Oslovujeme naše zaměstnance, zda se chtějí účastnit a pomoct lidem zasaženým mimořádnou událostí. K nim se přidávají dobrovolníci, kteří pracovníky Charity doplňují,“ pokračuje Martin Zamazal.

Přestože má většina charitních koordinátorů bohaté zkušenosti se zapojením dobrovolníků, je možné ještě vylepšovat. Jedna diskuse tak střídá další. Projednává se, v jakých službách Charity mohou být dobrovolníci platní, kde je hledat, jak je nejlépe oslovit a jak o ně pečovat, jak je motivovat… „Co je třeba zlepšit? Vyšlo najevo, že některé dobrovolníky demotivuje přílišná institucionalizace Charity, na druhou stranu další si pochvalují, že jsou součástí komunity. Chariťáci zase upozorňují třeba na to, že některé organizace, které by činnost dobrovolníků finančně podpořily, mají pravidla, která vyžadují, aby dobrovolník byl vyslán pouze ke klientům dané organizace, v tomto případě pouze ke klientům Charity. Jiné dobrovolníky tak nepodpoří. Někteří lidé či instituce zase odmítají dobrovolníky Charity proto, že je spojována s církví,“ vyjmenovává některé z poznatků Anna Borková z Arcidiecézní charity Olomouc, která setkání svolala.

Prostějovští zase zdůrazňují, že dobrovolníci musí být důkladně prověřeni. „Nejdřív se nám musí osvědčit, teprve pak je můžeme poslat přímo ke klientovi,“ míní Vít Forbelský z Charity Prostějov.

Nejpalčivějším problémem je nedostatek času. Mnozí koordinátoři dobrovolníků působí ještě jako tříkráloví koordinátoři, pastorační asistenti nebo mají na starosti PR či fundraising. Mnohé Charity nemají pro ně dostatek peněz na zajištění většího úvazku. „A to je bolest. Je třeba si udělat analýzu, co je konkrétní Charita schopna kvalitně zajistit a v případě, že to není možné, přetěžovala by lidi, lámala něco přes koleno a neplnila dané sliby, pak musí umět říct kvalifikované ‚ne‘,“ říká Martin Zamazal.

Při setkání se koordinátoři seznámí i s novu příručkou o dobrovolnictví při mimořádných událostech a s manuálem dobrovolnictví v Charitě.

Přítomní plánují další setkání na květen roku 2019. Tehdy by se chtěli dozvědět více informací o tom, jak pracují farní Charity.

 

Snímky ze setkání si prohlédnete ve FOTOGALERII

Karolína Opatřilová, ACHO

 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku