NOVINKY Z CHARIT

Na Haiti pomáháme navzdory těžkostem

Centrum a škola v Gonaives

Kristýna Lungová má na ACHO na starosti projekty pomoci Haiti. Vrátila se z třítýdenní pracovní cesty v této zemi a tak Vám na tomto webu přinášíme rozhovor o tom, co je v této pomoci nového.

Aktualizovaný přehled kontaktních míst v materiální sbírce

Materiální sbírka pro Ukrajinu vyhlášená začátkem října pokračuje (zde podrobnější informace). Vybrané věci jsou postupně tříděny, sváženy do centrálního skladu a je již připravován první transport na Ukrajinu. O jeho odjezdu vás budeme informovat. Zde nyní přinášíme aktualizovaný přehled sběrných míst, kontaktních osob a termínů, Charita zároveň děkuje všem dárcům, kteří pomoc podpořili.

Sbírka Charita pro Ukrajinu pokračuje

Sbírka Charita pro Ukrajinu pokračuje

Stále pokračuje příjem finančních darů pro veřejnou sbírka Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasažených konfliktem na Ukrajině. Současně probíhá také materiální sbírka, kterou koordinuje Arcidiecézní charita Olomouc - více o místech a termínech materiální sbírky najdete na stránce acho.charita.cz. Na kontu sbírky jsou v současné době téměř dva miliony korun. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Církev a Charita ČR chtějí pomoci v oblasti sociálního bydlení  

Kardinál Dominik Duka a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo

Téměř v předvečer oslav svaté Anežky, patronky chudých a trpících, představila římskokatolická církev svůj plán aktivně se podílet na tvorbě smysluplných podmínek a následném provozování sociálního bydlení.

Spolupráce při pomoci po výbuchu muničního skladu pokračuje

Vedle Charity Uherský Brod se do podpůrných aktivit zásahu zapojila Charita Slavičín. Prozatím jde ze strany Charity o pomoc týmu zasahujících hasičů a policistů.

Rekolekce pro pracovníky Charit a farnost - Slavičín 2014

Místo: Farní kostel Slavičín a Charita Slavičín
Termín: 30. 11. 2014, 07:20 — 30. 11. 2014, 17:00