Charita pro Ukrajinu

NOVINKY Z CHARIT

Vítáme vládou schválené dlouhodobé smlouvy financování služeb

Vláda ČR na svém včerejším zasedání schválila v rámci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky zcela nový prvek. Tím je možnost uzavřít smlouvu s poskytovateli sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací dlouhodobou smlouvu, která by jim měla dát větší jistoty ve financování jimi poskytovaných služeb. Jme za tuto změnu rádi, ale i nadále upozorňujeme na závažná rizika, která představuje navrhovaný systém přechodu financování sociálních služeb na kraje od roku 2015.

Česká katolická církev pomáhá a naše arćidiecézní charita v tom jedeme s ní

Na webu Katolické církve v České republice je zveřejněna mapa s vyznačenými místy, kde čeští katolíci pomáhají.

Náš koordinátor pomoci na Ukrajině poskytnul rozhovor do Katolického týdeníku

P. Rostislav Strojvus pracuje na ACHO jako koordinátor projektů na Ukrajině. Rozhovor s ním si můžete přečíst na stránkách Katolického týdeníku..

Chudé děti na Ukrajině pomáhají uprchlíkům

Do pomoci uprchlíkům z východních částí Ukrajiny se aktivně zapojují i děti z ukrajinských dětských domovů a sociálních center, které dlouhodobě podporuje Arcidiecézní charita Olomouc. Řadě z těchto potřebných dětí čeští dárci každoročně posílají vánoční balíčky.

Svatá Anežka Česká je i dnes zářným vzorem křesťanské víry a hrdinné lásky

Milí charitní spolupracovníci,
nechejme se dále vést prof. Petrem Piťhou i dalšími v úvahách o sv. Anežce.

P. Bohumír

Adaptační kurs - podzim 2014

Místo: Sv. Hostýn, poutní dům č.1
Termín: 10. 9. 2014, 10:00 — 12. 9. 2014, 13:00

Setkání pro hledající - 2014

Místo: Stanovnice
Termín: 22. 9. 2014, 18:00 — 25. 9. 2014, 13:00

Duchovní obnova pro pastorační asistenty - 2014

Místo: Svatý Hostýn, poutní dům č.3
Termín: 6. 10. 2014, 10:00 — 9. 10. 2014, 13:00

Rekolekce pro pracovníky Charit a farnost - Slavičín 2014

Místo: Farní kostel Slavičín a Charita Slavičín
Termín: 30. 11. 2014, 07:20 — 30. 11. 2014, 17:00