NOVINKY Z CHARIT

Vyměňte staré trekovky za nové!

Vašim nepotřebným botám můžete dát druhou šanci. Stačí je přinést do kamenných prodejen Rock Point a vyměnit je za slevu na nákup nové trekové obuvi. Vhodné staré boty použije Charita ČR k pomoci lidem v nouzi. Část z nich použije i Centrum materiální pomoci Charity Olomouc. Více se o akci dočtete ZDE.

Charita Konice hledá kuchařku

Charita Konice hledá pro Domov pro seniory v Bohuslavicích kuchařku. Více informací najdete zde.

Požehnané a radostné Velikonoce

 

Radost ze vzkříšení,
naději, která nezklame,
Vám přejí
pracovníci
Arcidiecézní charity Olomouc

Informace č. 3 jsou na webu

Informace č. 3 / 2015 jsou připraveny ke stažení na webu.

Konkurz na vedoucí charitního domova pro seniory a pečovatelské služby

Česká katolická charita hledá vedoucího pro Charitní domov Sv. Kopeček u Olomouce.

Více informací najdete zde.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem prosím posílejte do 13. 4. 2015 na emailovou adresu hana.malkovacharita.cz

Na Haiti se šíří cholera

Situace na Haiti je alarmující. V první třetině tohoto roku se u obyvatel Haiti zvýšil počet podezření nakažení cholerou. Je minimálně třikrát větší než loni za stejné období. Podobné údaje lékaři evidovali na Haiti v první třetině roku 2012, kdy byla epidemie cholery na vrcholu.

Holešov: přednáška vyburcovala diváky k otázkám

Je obtížné najít na Haiti lékařskou pomoc? Šijí tamní lidé školní uniformy pro děti sami? Je obtížné tam poslat z Česka větší množství potřebných věcí? Tyto a další otázky namířili na humanitární pracovnici účastníci přednášky o Haiti. Poutavé vyprávění zpestřené promítáním fotografií i krátkého dokumentu si vyslechli ve středu 8. dubna na zámku v Holešově.

Duchovní slovo - březen 2015

Pochmurný čas

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe…

Fotografie z Haiti zaujala fotografa prof. Jindřicha Štreita

Fotografická soutěž MŮJ SVĚT pořádaná Charitou Opava zná své vítěze, kteří byli ocenění na slavnostní vernisáži.

Nová kaple v Dolanech bude sloužit těm, kteří hledají domov a bezpečné zázemí

Nová kaple v Dolanech bude sloužit těm, kteří hledají domov a bezpečné zázemí

Společenství sv. Josefa v Dolanech může od středy 18. března využívat kapli, kterou vysvětil otec arcibiskup Jan Graubner. Křesťanská komunita, která je projektem Charity Olomouc, nabízí lidem s komplikovanou minulostí šanci na druhý domov.

Duchovní hodnoty a otázky pro všechny pracovníky Charit

Přihlašuje se každý sám přímo Charitě Olomouc.
Místo: Charita Olomouc – Dům sv. Josefa v Dolanech
Termín: 7. 5. 2015, 09:00 — 7. 5. 2015, 15:00

Setkání pro sympatizanty

Zájemce přihlašuje ředitel Charity nebo pastorační asistent na sekretariát ACHO.
Místo: Stanovnice
Termín: 14. 9. 2015, 09:00 — 17. 9. 2015, 14:00

XI. formačně vzdělávací setkání pro nemocniční kaplany/pastorační asistenty v zařízeních zdravotnick

Podrobnosti (program, způsob přihlášení, apod.) bude zveřejněno na www.kaplan-nemocnice.cz.
Místo: Stojanov na Velehradě
Termín: 5. 10. 2015, 10:27 — 8. 10. 2015, 10:27

Adaptační kurz

Adaptační kurz pro nové pracovníky v Charitách. Zájemce přihlašuje ředitel Charity nebo pastorační asistent na sekretariát ACHO.
Místo: Sv. Hostýn, poutní dům č.1
Termín: 7. 10. 2015, 10:00 — 9. 10. 2015, 13:00

Duchovní obnova pro pastorační asistenty

Přihlašuje se samostatně P.Bohumíru Vitáskovi.
Místo: Sv. Hostýn, poutní dům č.3, 1 lůžkové pokoje
Termín: 12. 10. 2015, 10:00 — 15. 10. 2015, 14:00
 

Film - Dopis z Haiti

 
 

Sledujte s námi

Youtube

 

Facebook

 

 Archiv České televize