KLÁRA A MARTIN NA HAITI

Klára a Martin jsou zpět z Haiti. Přečtěte si jejich zápisky z cest, prožívejte s nimi...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

DĚKUJEME za Vaši štědrost. Podívejte se, kde Vaše příspěvky pomohou...

Postní almužna 2017

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Uveďte, prosíme, vše, co nám pomůže Váš dar identifikovat

Pokud si s vyplněním formuláře neumíte poradit, zavolejte nám na telefonní číslo 581 115 208 nebo VWPC6Zd6JTFDa-96Kwm.E4efa3Fsb34Vh7a-L%j6JVm~gYTu0fm~g%e6jYmKD-9l07a-b%h6jWmKDfk6JTCk4YsVVtQjEKIg2.yy.YsVVthjFm4Um.zjFo4Vj7aP9%5fVWR nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud jste již žádost odeslali, ale potřebujete změnit některé údaje

Kontaktní údaje

(Budeme Vás kontaktovat pouze v případě nejasností.)

Adresa

Informace o daru

Číslo účtu, na který byl dar poslán
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte číslo účtu, ze kterého byl odeslán ...
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte kód banky účtu, ze kterého byl odeslán ...
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte variabilní symbol, pod kterým jste dar odeslali ...
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte datum, kdy byl dar odepsán z Vašeho účtu ...
(Uveďte, prosíme, vše, co považujete za důležité pro vystavení potvrzení, např. platbu z více účtů, data a výši částky různých plateb během roku apod.)
Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA