KLÁRA A MARTIN NA HAITI

Klára a Martin jsou zpět z Haiti. Přečtěte si jejich zápisky z cest, prožívejte s nimi...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

DĚKUJEME za Vaši štědrost. Podívejte se, kde Vaše příspěvky pomohou...

Uveďte, prosíme, vše, co nám pomůže Váš dar identifikovat

Pokud si s vyplněním formuláře neumíte poradit, zavolejte nám na telefonní číslo 581 115 208 nebo VWPC6Zd6JTFDa-96Kwm.E4efa3Fsb34Vh7a-L%j6JVm~gYTu0fm~g%e6jYmKD-9l07a-b%h6jWmKDfk6JTCk4YsVVtQjEKIg2.yy.YsVVthjFm4Um.zjFo4Vj7aP9%5fVWR nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pokud jste již žádost odeslali, ale potřebujete změnit některé údaje

Kontaktní údaje

(Budeme Vás kontaktovat pouze v případě nejasností.)

Adresa

Informace o daru

Číslo účtu, na který byl dar poslán
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte číslo účtu, ze kterého byl odeslán ...
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte kód banky účtu, ze kterého byl odeslán ...
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte variabilní symbol, pod kterým jste dar odeslali ...
Pokud byl dar převeden z účtu, uveďte datum, kdy byl dar odepsán z Vašeho účtu ...
(Uveďte, prosíme, vše, co považujete za důležité pro vystavení potvrzení, např. platbu z více účtů, data a výši částky různých plateb během roku apod.)
Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA