Charita poskytuje pomoc postiženým bleskovou povodní
8. června 2020 Aktuálně-rubrika

Charita poskytuje pomoc postiženým bleskovou povodní

Pracovníci Charity Šternberk již během dnešní noci a rána monitorovali situaci na území postiženém lokálními povodňovými vlnami, které během včerejšího večera a noci postihly několik obcí v Olomouckém kraji, a to zejména na Uničovsku.

Charitní pracovnice, Marie Hýžová, ze zasažené obce Dlouhá Loučka hodinu po půlnoci z obavy z dalšího vývoje situace opustila svůj dům s rodinou. Přesto už ráno objela většinu postižených obcí a starostům nabídla pomoc Charity. „Největší šok to pro mě byl v obci Šumvald, která je z mého pohledu postižena nejvíce. Převrácená auta, vyvrácené stromy, nánosy bláta a zničené zahrady, to nepamatují ani starousedlíci“, popsala paní Marie dojmy z dnešního rána.

Charita již od dnešního dopoledne poskytuje pomoc jak materiální, tak nemateriální. Do charitního skladu v Uničově bylo převezeno 30 vysoušečů, zasaženým obcím jsme připraveni poskytnout dezinfekční a čistící prostředky a další materiál. Od zítřejšího rána budeme provádět sociální šetření přímo v postižených rodinách, kterým jsme připraveni nabídnout a poskytnout podporu a doprovázení v těžkých chvílích.  

Jednotlivé regionální Charity jsou jednou z ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Poskytujeme pomoc jak materiální, tak psychosociální a také působíme jako partnerská organizace pro zasahující složky záchranného systému. V rámci řešení následků přírodních katastrof zúročujeme zkušenosti z ničivých povodní z minulých let.

V případě žádostí o pomoc, prosíme, kontaktuje Charitu Šternberk na tel.: 733 755 862

Za účelem zajištění základních životních potřeb a řešení tíživé situace v důsledku aktuální živelné pohromy byla dnešním dnem vyhlášena veřejná sbírka. Je možno přispět jakoukoli částkou na účet č.:

115-1060670297/0100 VS 112 Komerční banka

Všem dárcům předem děkujeme.

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r