O nás

Sídlo: Křížkovského 6/505, 779 00 Olomouc                                                                                                             

Tel: 585 229 380, 581 115 211                                     

E-mail: info@acho.charita.cz
IČO: 43962726

Číslo účtu: 681 448 811 / 0100

Caritas znamená milosrdná láska... Pečujeme o člověka od jeho narození a dále jsme s ním v jeho těžkostech. Podporujeme jej i jeho blízké, i když ze života odchází. Tým zkušených odborníků (pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, poradci a právníci i duchovní) pomáhají jednotlivcům, rodinám či skupinám obyvatel v tíživé životní situaci (zdravotní i materiální).

Na území Arcidiecéze olomoucké (Olomoucký, Zlínský a část Pardubického a Jihomoravského kraje) působí celkem 27 Charit  s právní subjektivitou a Hospic na Svatém Kopečku. Celé toto charitní dílo řídí Arcidiecézní charita Olomouc.

Každý člověk je pro nás důležitý

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Kodex Charity ČR

Stanovy Arcidiecézní charity Olomouc

Kontakty na pracovníky