Kontakty

Pavla Schwarzerová

zástupce ředitele pro ekonomiku

Mgr. et Mgr. Martina Straková, Bc.

Tel.: 581 115 213, 733 741 664
vedoucí oddělení metodiků sociálních a zdravotních služeb

Martin Zamazal

Tel.: 581 115 215
vedoucí humanitárního oddělení

RNDr. Ladislava Hekerová

Tel.: 581 115 205, 739 526 258
vedoucí oddělení informačních systémů

Leoš Mrtvý

Tel.: 739 526 254
vedoucí humanitárního skladu a správce budov

Marek Navrátil

Tel.: 739 526 278
PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky