Děkujeme všem, kdo pomáhají!
16. června 2020 Aktuálně-rubrika

Děkujeme všem, kdo pomáhají!

Děkujeme Vám všem, kdo jste společně s námi v minulých dnech pomohli lidem, které zasáhla blesková povodeň na Uničovsku. Pomoc ať už finanční, či materiální dary mají cenu o to větší, že mnoho rodin, které přišly téměř o všechno vědí, že v krizové situaci nejsou sami. Vážíme si každé i sebemenší pomoci.

Prostřednictvím veřejné sbírky, která byla vyhlášen 8. června, bylo do dnešního dne vybráno téměř 900 tisíc korun. Díky získaným finančním prostředkům bude možné podpořit ty nejpotřebnější při zajištění základních životních potřeb. Veškeré materiální dary jsou ve spolupráci s jednotlivými Obecními úřady průběžně poskytovány tam, kde jsou nejnutnější.

Ještě jednou velké díky vám všem, kteří jste jakoukoliv formou pomohli rodinám, které se musejí vyrovnávat s náročnou životní situací. Díky!

Pracovníci Charity i dobrovolníci nadále pomáhají dalším lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují a pokud se nás rozhodnete podpořit jakýmkoliv finančním darem budeme Vám velmi vděčni. I malé částky mohou pomoci.

Veřejná sbírka na pomoc lidem na Uničovsku
Číslo účtu: 115-1060670297/0100 KB
variabilní symbol: 112

Dagmar Jurčíková

PR pracovník
Tel.: 581 115 216 E-mail: Z8twRb2bbkps1~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys