Cenu Charity 2022 převzal Mons. Jan Graubner
21. října 2022 Z domova

Cenu Charity 2022 převzal Mons. Jan Graubner

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se dnes uskutečnil ceremoniál předávání cen Charity. Devět oceněných nominovaly diecézní Charity vč. řeckokatolické Charity, která patří také do rodiny Charity ČR. Arcidiecézní charita Olomouc nominovala Mons. Jana Graubnera, nyní sice pražského ale dlouhá léta před tím olomouckého arcibiskupa, kterému na dílu Charity vždy velmi záleželo.

Arcibiskup Jan Graubner je s charitním dílem od počátku velmi úzce spjat. Charitu měl jako biskup na starosti od počátku svého působení a s jeho osobní podporou se charitní dílo rozvinulo do dnešní podoby. Charitu má dlouhodobě na starosti i na úrovni České biskupské konference. Významným způsobem se podílel na vzniku konkrétních projektů, největší z nich je Tříkrálová sbírka, která je dnes největší sbírkou v republice.

Dlouholeté a velmi důležité podpory Jana Graubnera charitnímu dílu si upřímně vážíme. Kdy jindy a jak mu uvnitř Charity lepe poděkovat než právě tímto oceněním, navíc v roce 100. výročí založení institucionální Charity v ČR a ještě k tomu v době, kdy vyslyšel výzvu církve a odešel jí z Olomouce sloužit na postu arcibiskupa pražského.

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r