Charita žádá o finanční podporu na pomoc předlužených klientů
6. října 2022 Z domova

Charita žádá o finanční podporu na pomoc předlužených klientů

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) vyhlašuje finanční sbírku na pomoc těm, kteří nemají dostatek prostředků na aktuální řešení svých dluhů formou oddlužení v Milostivém létu II. Prosíme tak o finanční pomoc lidem, kteří na vyřešení své nepříznivé situace opravdu chtějí pracovat a svoji nepříznivou neřešitelnou situaci chtějí změnit. 

Finanční sbírka probíhá na sbírkovém účtu č. 115-1060670297 / 0100. Prostředky, takto získané, budou použity na úhradu poplatků a jistin dlužných částek event. jejich částí, a to v případech, které lze zahrnout pod tzv. Milostivé léto II, při jejichž úhradě dlužník dosáhne svého oddlužení, ke kterému by jinak neměl jiné finanční prostředky.

Sociální pracovníci poraden budou o prostředky žádat pouze v případech, kdy takto cíleně podpoří lidi, kteří mají snahu svou situaci řešit, jsou aktivní a sami pracují na změně i zajištění hotovosti pro platbu jistiny nebo poplatků.

„Aktuálně v místních Charitách patřících pod ACHO evidujeme minimálně čtyři klienty, jejichž dluhy, tedy výše jistiny, jsou od 90.000,- po 200.000,- Kč a dalo by se je zahrnout do Milostivého léta II“ vysvětluje vedoucí metodického oddělení Martina Straková. „Jde o lidi, kteří chtějí a fakticky aktivně pracují na své situaci. Dluží jen jednomu věřiteli, převážně zdravotní pojišťovně, a sami, i přes svou snahu, na výši jistiny nemají dostatečné prostředky. U těchto lidí by zajištění finanční částky na splátku jistiny dluhu zásadně změnilo jejich životní situaci. Zároveň jde o lidi, kde je vysoký předpoklad, že se do dluhů již nedostanou.“

Do oddlužovací akce Milostivé léto II. jsou zapojeny sociální poradny Charity. Během září se na ně obrátilo 256 klientů z nichž 49 splňuje podmínky Milostivého léta II.

Podrobné informace vč. kontaktů na sociální poradny Charita soustředila na webové stránce www.charita.cz/milostive-leto-ii/ .

Případným dárcům nabízíme také QR kod platby:
qr_platba_MLII

Mgr. et Mgr. Martina Straková Bc.

vedoucí oddělení metodiků sociálních a zdravotních služeb
Tel.: 581 115 213 E-mail: 88EDZ.54%mEk1~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys