„Hodně sil. Držte se, myslíme na Vás“, vzkazují dárci lidem do zaplavených obcí.
10. června 2020 Z domova

„Hodně sil. Držte se, myslíme na Vás“, vzkazují dárci lidem do zaplavených obcí.

Lidé ve všech koutech naší země opět prokazují velkou dávku solidarity a empatie, v souvislosti s povodněmi, které postihly několik obcí na Uničovsku. Charita děkuje všem, kteří pomáhají ať už materiálně, či jiným způsobem. 

„Hodně sil. Držím pěsti. Malá pomoc. Držte se. Alespoň malý obnos, děkuji za to, co děláte. Pomoc severní Moravě. Ať se co nejdříve lépe daří. Držte se, myslíme na vás.“ To je jen několik vzkazů, které dárci připojují k částkám, která zasílají na veřejnou sbírku, která byla vyhlášena Arcidiecézní charitou Olomouc. Děkujeme dárcům, kteří tímto způsobem pomáhají lidem zasaženým zničující velkou vodou.

Během včerejšího a dnešního dne čtyři týmy pracovníků Charity Šternberk prováděly sociální šetření přímo v postižených obcích, za účelem zjištění potřebnosti jednotlivých rodin. Velké materiální škody jsou zejména v Šumvaldu, Oskavě a Dlouhé Loučce. V současnosti lidem nejvíce chybí pitná balená voda, čistící a dezinfekční prostředky a úklidové pomůcky jako jsou lopaty, hadry, košťata, vysokotlaké čističe apod.

Místem pro doručeni materiální pomoci je sklad VOBIS Charity Šternberk, středisko Uničov, Nádražní 1433. Kontaktní telefon 733 755 862.  

Veřejná sbírka na pomoc lidem na Uničovsku
Číslo účtu: 115-1060670297/0100 KB
variabilní symbol: 112

Všem dárcům předem děkujeme.

Dagmar Jurčíková

PR pracovník
Tel.: 581 115 216 E-mail: Z8twRb2bbkps1~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys