Velehrad ´22 a Charita
2. července 2022 Z domova

Velehrad ´22 a Charita

Budeme se opět prezentovat na letošním Velehradu a to dvěma hlavně dvěma tematickými okruhy - výročí Charity a Ukrajina.

První stěžejním tématem bude „Cesta stoletím Charity“ - připomínka 100 let výročí od založení Charity ve své institucionální podobě, tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po současnost prezentující Charitu Česká republika jako moderní, stabilní a kreativní instituci, pomáhající ruku církve.
 
Druhým velkým tématem je pak pochopitelně „Ukrajina 2022“. Cesta stoletím aktuálně musí gradovat tématem utrpení a pomoci Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Arcidiecézní charita Olomouc se na Ukrajině angažuje dlouhodobě a proto budeme toto téma akcentovat v samostatné části.

Na Velehradě budou pracovníci Charity kromě těchto dvou základních témat prezentovat a informovat zájemce o veškeré činnosti vč. sociálních a zdravotních služeb. Přítomen bude také humanitární pracovník Roman Musil, který koordinuje rozvojové projekty na Haiti a manažerka rozvojových projektů Charity ČR pro Ukrajinu a Gruzii.
 
Vedle prezentace bude probíhat také tradiční kvízová soutěž s cenami od T-mobile a Charity Strážnice.
 
Více informací o letošním Velehradu najdete na webu akce.

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r