Sbírková kasička pro Ukrajinu v Olomouci
25. února 2022 Ze zahraničí

Sbírková kasička pro Ukrajinu v Olomouci

Arcidiecézní charita Olomouc má ve svém sídle na adrese Olomouc, Křížkovského 6, umístěnou sbírkovou kasičku a sběrací listinu a je schopna tak přijímat dary do této sbírky v hotovosti. Dárcům jsme dispozici každý pracovní den v době od 8 do 17 hod.

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r