Charita bez prodlení začala pomáhat lidem zasaženým tornádem
25. června 2021 Aktuálně-rubrika

Charita bez prodlení začala pomáhat lidem zasaženým tornádem

Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrteční přírodní katastrofou na Hodonínsku a Břeclavsku. Místní Charity se zapojily do okamžité pomoci a další, napříč celou ČR, se postupně přidávají.

Charita ČR uvolnila 500 tisíc korun na přímou pomoc potřebným a stejným způsobem zareagovala také Arcidiecézní charita Olomouc, která poskytla 100 tisíc korun. Jedná se o finanční prostředky z Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je mimo jiné určen pro tyto účely.

Všechny Charity jsou připraveny, ve spolupráci s místními samosprávami, poskytnou materiální i nemateriální pomoc a jsou také připraveny psychosociální týmy. Dobrovolníci jsou připraveni přiložit ruku k dílu při odklízení škod a další následné pomoci.

„Nabídli jsme krajskému úřadu několik vysoušečů a ubytování pro evakuované lidi v našem Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích. Máme to tady kousek a minulo nás to jen o vlásek. Je to naprostá hrůza“. Říká Vladimír Měchura, ředitel Charity Kyjov, která je jednou z Charit se sídlem v jihomoravském regionu v působnosti Arcidiecézní Charity Olomouc.

Reakce lidí, které jsme už během dnešního dopoledne zaznamenali, opět svědčí o tom, že míra solidarity lidí v naší zemi je obrovská. Děkujeme všem za jakoukoli formu pomoci.

Číslo sbírkového účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Lidé mohou přispět také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90, nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.