Kontakty

Pavla Schwarzerová

zástupce ředitele pro ekonomiku

Mgr. et Mgr. Martina Straková, Bc.

Tel.: 581 115 213, 733 741 664
vedoucí oddělení metodiků sociálních a zdravotních služeb

Martin Zamazal

Tel.: 581 115 215
vedoucí humanitárního oddělení

RNDr. Ladislava Hekerová

Tel.: 581 115 205, 739 526 258
vedoucí oddělení informačních systémů

Leoš Mrtvý

Tel.: 739 526 254
vedoucí humanitárního skladu a správce budov

Marek Navrátil

Tel.: 739 526 278
PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky

Mgr. Jitka Richterová

metodik zdravotních a sociálních projektů

Kateřina Biolková

Tel.: 739 526 244, 581 115 218
koordinátorka pro Ukrajinu a dobrovolníky

Bc. Alla Lakomá

Tel.: 581 115 216, 705 866 936
poradenství a integrace

Mgr.  Roman Musil

Tel.: 581 115 217, 739 500 402
Koordinátor projektů na Haiti

Pavel Langer

Tel.: 581 115 219, 739 526 270
pracovník oddělení informačních systémů

Zdeněk Smékal

Tel.: 739 526 229
Pracovník oddělení informačních systémů

Ing. Michal Pecha

Tel.: 731 595 961, 581 115 202