Arcidiecézní charita spouští krizovou infolinku charitní pomoci pro olomouckou diecézi
16. března 2020 ACHO

Arcidiecézní charita spouští krizovou infolinku charitní pomoci pro olomouckou diecézi

Arcidiecéze olomoucká – Arcidiecézní charita Olomouc zřizuje krizové telefonní číslo 739 526 261, na které se od dnešního dne mohou obracet lidé, kteří potřebují naši pomoc. Naši pracovníci na této lince je budou směřovat tam, kde jim může naše Charita pomoci v rámci celé diecéze, případně jim poradí, na které jiné instituce se mají obrátit s problémy, které nemůžeme, neumíme nebo nesmíme řešit. Samozřejmostí je také odkázání na duchovní pomoc nebo její zprostředkování.

Arcidiecézní charita Olomouc dnes také zprovoznila interní aplikaci pro monitorování služeb, pracovníků i klientů, abychom měli k dispozici přesné informace z terénu kolik lidí – pracovníků i klientů – máme v karanténě nebo kolik jich je prokazatelně pozitivních na nový typ koronaviru, abychom na tuto situaci mohli reagovat.  Potřebujeme mít také k dispozici průběžné údaje o tom, kde máme největší problémy se zajištěním služeb našim klientům, s nedostatkem personálu apod. Do této aplikace budou mít přístup koordinátoři pro mimořádné události jednotlivých Charit. Aplikace funguje pro celou celorepublikovou síť Charity.

Jak pomoci v uzavřených obcích

Co se týče olomoucké diecéze, která zasahuje území čtyř krajů (jihomoravského, olomouckého, zlínského a pardubického), velký problém máme momentálně ve třech uzavřených lokalitách (Litovel, Uničov, Červenka), kam se náš personál zatím v mnoha případech vůbec nedostal, protože bydlí v okolí a nikoli přímo v samotných obcích. V tuto chvíli monitorujeme situaci a zjišťujeme, jaké máme možnosti dostat se alespoň k nejpotřebnějším klientům, protože se jedná o velmi čerstvou situaci.

„Jsem v kontaktu s rodinami klientů, se zástupci krajů včetně složek Integrovaného záchranného systému, se starosty obcí. Problémy řešíme operativně tak, aby byli primárně zabezpečeni lidé, kteří jsou na našich službách životně závislí, to je nejvyšší priorita,“ doplňuje ředitel Arcidiecézní Charity Olomouc Václav Keprt.

Snížit riziko

S ohledem na aktuální situaci začaly naše Charity nabízet především starším lidem možnost nákupů do domácností tak, abychom maximálně omezili pohyb seniorů na veřejných místech. Jedná se o zavedení krizové služby mimo klasické sociální služby. Protože je hlavním smyslem všech omezujících opatření ochránit maximálně zdraví všech, vydali jsme k tomu i jednotný metodický pokyn tak, abychom chránili nakupujícího i klienta.

„Doporučil jsem také využít všech možností omezující rizika, například aby pracovníci jezdili do práce a z práce služebními auty. Vyzval jsem kolegy z jednotlivých Charit, aby to nařídili všude tam, kde je to jen trochu možné. Chceme je chránit před kontakty s dalšími lidmi a minimalizovat riziko kontaktů třeba i v hromadné dopravě,“ upřesňuje Václav Keprt.

Největším problémem stále zůstává absolutní nedostatek ochranných prostředků pro pracovníky v terénu i v pobytových zařízeních. Charitní služby měly zásoby roušek a desinfekčních prostředků na běžný provoz, ale na podobnou situaci není nikdo předzásoben. Dnes odpoledne jsme dostali prvních 1500 roušek pro charitní služby v Olomouckém kraji, jinak zatím nevíme o žádné pomoci od státu prostřednictvím krajů. Situace se ale stále vyvíjí. „Respirátor nemáme ani jeden, roušky si začali pracovníci vyrábět svépomocí z dostupných materiálů, z papírových kapesníků nebo pratelné z bavlněných textilií, tímto ale především částečně chráníme ostatní, nejsou tím ale účinně chráněni terénní pracovníci. A ti jsou bohužel v první linii, kdy vstupují do mnoha domácností a ani netuší, s kým jsou naši klienti nebo pacienti v kontaktu. Jsou vystaveni velkému nebezpečí vlastního nakažení, ale především také přenosu na mnoho dalších lidí. Jde o tisíce lidí v terénu ve zdravotních službách nebo v sociálních službách péče, je to skutečně závažný stav,“ komentuje aktuální stav Václav Keprt.

Začátek opatření

Charity v Arcidiecézi olomoucké začaly zavádět opatření už 3. března 2020 a to zrušení všech hromadných akcí, porad, školení, seminářů, odborných kolegií apod. Rovněž jsme už v té době z opatrnosti zavedli zákaz návštěv ve všech pobytových zařízeních sociálních a zdravotních služeb. Naše preventivní opatření vešla v platnost ještě před jejich oficiálním vyhlášením.

Charita dále připravila krizové scénáře na zavedení mimořádných opatření. Jednalo se o vytipování služeb, které bychom v případě potřeby mohli v prvním sledu omezit nebo zavřít. Jedná se především o služby prevence, jako jsou porady, nízkoprahová zařízení nebo sociálně aktivizační služby. Uvolněné personální kapacity chceme využít pro zabezpečení nepostradatelných služeb, jako jsou domovy, pečovatelská služba, osobní asistence a především domácí zdravotní péče včetně péče o těžce nemocné nebo umírající pacienty. V druhé fázi jsme uvažovali o zavření center denních služeb a stacionářů. Jejich uzavření od dneška pak v pátek vyhlásila vláda.

Kontakty:
Ivana Jeništová, PR - Ivana.jenistova@acho.charita.cz, tel: 604200283
Martin Zamazal, mimořádné události – martin.zamazal@acho.charita.cz tel.: 604679883