Z Charit

Startují Dny duševního zdraví 2021
10. října 2021 Charita Vsetín

Startují Dny duševního zdraví 2021

CAMINO pořádá letošní Dny duševního zdraví ve Vsetíně a Valašských Kloboukách od 12. do 14.října, a zve všechny na přednášky, semináře a kulturní akce. 

Omezení služeb během pandemie zasáhlo ty nejzranitelnější. Potřebným jsme dokázali zůstat nablízku
30. června 2021 Charita Česká republika

Omezení služeb během pandemie zasáhlo ty nejzranitelnější. Potřebným jsme dokázali zůstat nablízku

Uzavření sociálních služeb vládními opatřeními během pandemie koronaviru na jaře 2020 a omezení jejich činnosti od podzimu zasáhlo vážným způsobem ty nezranitelnější mezi námi. Ukazuje to náš interní průzkum, který měl za cíl vyhodnotit tři dosavadní vlny pandemie nemoci covid-19. Popisuje největší obtíže, s nimiž se pracovníci museli vyrovnávat, aby mohli zůstat na blízku potřebným, ale odhaluje i ztrátu motivace řady nejchudších se svou situací něco dělat.

A to světlo svítí ve tmě… Svěcení svící, mše za zemřelé pacienty
1. února 2021 Charita Olomouc

A to světlo svítí ve tmě… Svěcení svící, mše za zemřelé pacienty

Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice, se slaví 2. února. Charita Olomouc v tento den pamatuje na všechny zemřelé pacienty, při mši svaté jsou svěceny svíce pro pečující a pozůstalé zemřelých klientů. Primiční svatou liturgii slavil v úterý 2. února v katedrále sv. Václava ředitel Charity Olomouc Petr Prinz spolu s dómským farářem a děkanem Ladislavem Švirákem, o. Bohumírem Vitáskem a o. Jiří Kvapilem.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Kluci paní Milady mají kde dělat domácí úkoly
3. června 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Kluci paní Milady mají kde dělat domácí úkoly

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Milada z Pelhřimova, které i s jejími třemi dětmi hrozilo, že přijdou o střechu nad hlavou.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Šance na nový život paní Kamily
19. května 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Šance na nový život paní Kamily

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Mezi nimi je i padesátiletá paní Kamila (jméno jsme pozměnili), která se s podlomeným zdravím a po nelehkém životním období náhle ocitla bez peněz – a bez reálné šance na nový start.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny
16. května 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Helena, která sama vychovává sedm dětí, s nimiž nyní musela zůstat doma. Už předtím byl rodinný rozpočet napjatý; teď hrozilo, že se úplně zhroutí.

KUP OBĚD a pomoz nám tak postarat se o ty, kteří neměli v životě štěstí
11. května 2020 Charita Olomouc

KUP OBĚD a pomoz nám tak postarat se o ty, kteří neměli v životě štěstí

Olomouc – Pan Karel pracoval jako lesní dělník až do doby, než utrpěl pracovní úraz. Chůzi o dvou francouzských holích dnes zvládá jen s obtížemi, každodenně potřebuje dopomoc při hygieně, oblékání, chystání jídla či doprovodu k lékaři. Potřebné péče se mu dostává v Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce. Jeho příjem je však natolik nízký, že nestačí na to, aby pokryl všechny potřebné výdaje na bydlení, péči i stravování. V podobné situaci se nachází téměř polovina tamních klientů. Charita Olomouc vyhlašuje finanční sbírku KUP OBĚD. Příspěvky od jednotlivých dárců budou použity na úhradu obědů pro konkrétní potřebné klienty Domova sv. Anežky.

Edukační místnost pomůže zlepšit kvalitu života pečovaného i pečujícího
7. května 2020 Charita Olomouc

Edukační místnost pomůže zlepšit kvalitu života pečovaného i pečujícího

Olomouc Zvládání každodenních činností, které jsou pro běžného člověka samozřejmostí, může být pro mnohé seniory či tělesně nebo zdravotně postižené velmi náročné. Pečující, kteří se doma starají o své blízké, mnohdy netuší, že existují možnosti, jak lze díky správně zvolené kompenzační pomůcce, jako je například polohovací postel, invalidní vozík, chodítko či hrazdička, péči usnadnit. Právě pro ně je určena nová Edukační místnost při Půjčovně kompenzačních pomůcek v olomoucké městské části Řepčín, kde si lze potřebné pomůcky nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet.

Potřebují vaše děti pomoct s úkoly? Charita Olomouc nově nabízí online doučování „Liška online“
6. května 2020 Charita Olomouc

Potřebují vaše děti pomoct s úkoly? Charita Olomouc nově nabízí online doučování „Liška online“

Charita Olomouc rozbíhá projekt online doučování „Liška online“ na pomoc žákům základních škol z olomouckého děkanátu, kteří si nevědí rady s probíranou látkou. Nová vzdělávací služba je určena pro všechny rodiny z olomouckého děkanátu, které se zvládnutím učiva potřebují pomoct. Charita tak reaguje na nastalou situaci spojenou s omezením výuky ve školách způsobenou koronavirovou epidemií. Služba je nabízena zcela zdarma a bude pokračovat i po znovuotevření škol.

Sedm týdnů od začátku krize: naše pomoc neustává, za podporu děkujeme!
29. dubna 2020 Charita Česká republika

Sedm týdnů od začátku krize: naše pomoc neustává, za podporu děkujeme!

Sbírka pro Česko dnes má díky vám na kontě téměř 4 miliony a první peníze už v jednotlivých diecézích rozdělují lidem v nouzi; naši zaměstnanci i dobrovolníci pracují s obrovským nasazením v domovech pro seniory, v poradnách, v domácí zdravotní péči, poskytují duchovní podporu nebo radí cizincům žijícím u nás – tolik stručně o dění v Charitě Česká republika v uplynulých týdnech.

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem
24. dubna 2020 Charita Česká republika

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem

Přesně před šesti týdny vláda vyhlásila v České republice nouzový stav. Charita i celá řada dalších nevládních organizací zareagovaly okamžitě a zveřejnily telefonní čísla krizových a informačních linek, na které se lidé potřebující se zorientovat v nové situaci či hledající pomoc mohli obracet. První analýzy svědčí o tom, že tato pomoc byla velmi potřebná. Vytíženost linek při srovnání s loňskem stoupla několikanásobně.

Vítá vás „Liška online“
20. dubna 2020 Charita Olomouc

Vítá vás „Liška online“

Charita Olomouc rozbíhá projekt online doučování „Liška online“ na pomoc žákům základních škol z olomouckého děkanátu, kteří si s úkoly a probíranou látkou nevědí rady. Možnost přihlásit se do online doučování mají všechny rodiny bez rozdílu. Nový vzdělávací projekt bude pokračovat i po znovuotevření škol.

E-shop a medvídci Dobrodruzi zachraňují prodejnu Dobrodruhá
17. dubna 2020 Charita Olomouc

E-shop a medvídci Dobrodruzi zachraňují prodejnu Dobrodruhá

Charitní prodejna Dobrodruhá je již od 16. března uzavřena. Spolu s dalšími menšími prodejnami a provozovnami, které byly nuceny v nouzovém stavu přerušit svoji činnost, se prodejna ocitla v krizi. Největší podporou je pro Dobrodruhou především zájem zákazníků o zboží, které je nyní možné nakoupit mimo kamenný obchod i v novém e-shopu. Další pomoc na záchranu obchůdku se rýsuje v podobě nového produktu medvídek Dobrodruh Záchranář, jehož zakoupením mohou zákazníci podpořit činnost prodejny, která za poslední měsíc ztratila veškeré tržby a nyní se nachází v existenčním ohrožení.

Tři králové proti viru
9. dubna 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové proti viru

Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.

Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek

Kvůli stavu nouze jsem přišel o zdroj svého příjmu a brzy se mi začnou hromadit dluhy, které už nebudu moci splácet. Jak mám takovou situaci řešit? Přinášíme vám desatero, které připravili naši pracovníci ze sociálních poraden.