29. října 2020 ACHO

Pomoc pro Náhorní Karabach

Charity olomoucké Arcidiecéze v současnosti všechny své sily a prostředky zaměřují na udržení provozu svých služeb a zajištění bezpečnost svých zaměstnanců a klientů. I přes omezené možnosti, způsobené současnou situací, se Arcidiecézní charita Olomouc rozhodla přispět Charitě Arménie na pomoc uprchlíkům z oblastí Náhorního Karabachu, kteří se ocitají v nouzi. Zejména v dnešní době je potřeba nezapomínat na základní křesťanské principy, pomáhat všem, kteří naši pomoc potřebují, na nichž je Charita založena. 

Letitý etnicko-politický konflikt mezi Tureckem a Arménií, se opět v říjnu 2020, již poněkolikáté, rozhořel. Příčinou nynějšího válečného konfliktu je mimo jiné i to, že se Azerbajdžánci stále cítí být tzv. Východními Turky a Náhorní Karabach pokládají za své území. Podle veřejně dostupných zdrojů byly následkem konfliktu usmrceny desítky lidí, mezi nimi i děti a stovky civilistů byly zraněny. Došlo ke značnému poškození infrastruktury a významně roste počet uprchlíků z bojové zóny. Podle Arménské služby pro migraci jsou to desítky tisíc lidí. Charita Arménie z vlastních zdrojů, z pomocí partnerů ze zahraničí a dle svých možností pomáhá s ubytováním a zajištěním základních životních potřeb.

Charity tvoří celosvětovou síť Caritas Internationalis, díky níž se dokáže rychle soustředit pomoc v potřebných místech na celé Zemi. Česká Charita se ve spolupráci s touto celosvětovou sítí zapojuje do mnohých projektů a nyní i do pomoci Charitě Arménie. Finanční pomoc Arcidiecézní charity Olomouc, ve výši 6000 USD, bude využita zejména na nákup zdravotnického materiálu.

Dagmar Jurčíková

PR pracovník
Tel.: 581 115 216 E-mail: Z8twRb2bbkps1~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys