Tříkrálová sbírka 2021 na Luhačovicku proběhla jinak…
20. ledna 2021 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021 na Luhačovicku proběhla jinak…

Luhačovice, 20. 1. 2021 – Konečný výtěžek koledování není dosud znám, prozatím se vykoledovalo 29.711, - Kč. V únorovém čísle Luhačovických novin každoročně uveřejňujeme výnos Tříkrálového koledování a známe již přesný výtěžek celé této akce, do které je zapojeno přes 250 dobrovolníků.

Předpokládané koledování, mělo v územní působnosti Charity Luhačovice proběhnout v sobotu 9. ledna 2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením však rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí. Přesto i letos k Vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání.

Statické kasičky této veřejné sbírky byly umístěny do 24. 1. 2021 v obchodech potravin Albert a Jednota COOP, v lékárnách, na úřadech, v kostelích a kaplích. Všem, kteří s námi na Luhačovicku spolupracovali a zapojili se, mnohokrát děkujeme! Bohužel například s vedením Penny marketu se nám umístění pokladniček vyjednat nepodařilo.

Netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení a proto koledníci dorazili v on-line podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s Vámi pomoci lidem v nouzi. Do ON-LINE kasičky je možné přispět na stránkách www.trikralovasbirka.cz až do 30. dubna 2021. Průběžný stav k 18. 1. 2021 je 29.711,- Kč. V době uzávěrky nebyl výtěžek zapečetěných statických pokladniček dosud znám.

Číslo účtu: 66008822/0800 a jedinečný variabilní symbol naší charity je  77707049

Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity ČR a České biskupské konference.

  • 65 % Charita Luhačovice (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Luhačovice, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
  • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká ardidiecéze
  • 10% dlouhodobé humanitární mise Charitv ČR zahraničí
  • 5% celostátní projekty Charity ČR
  • 5% zákonem povolené režie

Charita Luhačovice napíná všechny své síly, aby zachovala kvalitu svých služeb a neohrožovala zdraví zaměstnanců ani lidí, o které pečuje, a aby dokázala pomáhat, co největšímu počtu potřebných lidí. K tomu bude i v letošním roce sloužit výtěžek Tříkrálové sbírky, který podpoří sociální služby charity na Luhačovicku a také rodiny s dětmi a seniory v nepříznivé životní situaci.

Svým darem dokazujete, že solidarita vítězí nad virem i DÍKY VÁM!!

Na Charitě Luhačovice je stalé k dispozici posvěcená křída a budeme se snažit požehnání a nápis K+M+B 2021 do domů průběžně přinášet, jak to epidemiologická situace dovolí. Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Do uzávěrky tohoto čísla nejsou konečné výsledky známy.

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Semelová, DiS, ředitelka organizace

E-mail: lenka.semelova@luhacovice.charita.cz, Telefon: 731 402 043