Koordinátoři se zdokonalili v práci s dobrovolníky. Při přednášce i hře
4. března 2020 ACHO

Koordinátoři se zdokonalili v práci s dobrovolníky. Při přednášce i hře

Olomouc – Zajímavé hry a přednášky si užili koordinátoři dobrovolníků z Charit Arcidiecéze olomoucké. Při setkání, které na pátek 28. února svolala Arcidiecézní charita Olomouc, se navíc dozvěděli nové poznatky.

Setkání začalo ráno mší svatou v Kapli milosrdenství – Caritas. „Zamysleme se nad slovem dobrovolník. Obsahuje v sobě jak slovo ,dobro‘, tak ,volník‘. ,Volník‘ není od slova volat, jak navrhujete, ale od silné vůle, od vůle konat dobro. Někdy se naneštěstí říká páchat dobro. Ale to není správné, protože já chci dobro dělat tak, jak si jej já představuji,“ sdělil prezident Arcidiecézní charity Olomouc a duchovní Bohumír Vitásek a upozornil na to, že člověk nemá dělat dobro takové, jaké si představuje on sám, ale takové, které konkrétnímu člověku pomůže v ten daný moment.

Po mši začal jeden zajímavý blok střídat druhý. Vystoupil například vedoucí humanitárního oddělení Martin Zamazal, který přiblížil pomoc při mimořádných událostech. Mimořádnou událostí se rozumí třeba povodeň, požár, vichřice či vážná dopravní nehoda. S koordinátory dobrovolníků se dotkli i aktuální situace ohledně koronaviru.

Pomoc dobrovolníků při Tříkrálové sbírce přiblížil Marek Navrátil, který stál u zrodu charitní Tříkrálové sbírky v České republice a je jejím dlouholetým koordinátorem.

Další blok patřil Janu Němečkovi ze Sdružení D. Přítomní si s ním vyzkoušeli nejednu zajímavou aktivitu, která prověřila jejich smysly a schopnosti… Například workshop Věž, kdy v týmu stavěli do výšky pomocí špagátků hrací kostky, rozvíjeli spolupráci, komunikaci, soudržnost týmu a také si vyzkoušeli přijmout přirozenou roli vedoucího skupiny nebo řadového člena.

Do další aktivity Ulov vejce se pustili každý z určitým handicapem. Někdo měl zavázané oči, jiný nemluvil, další měl svázané ruce… Cílem bylo zachránit syrové vejce zavěšené ve výšce a spustit je bezpečně do hnízda. „Účastníci při aktivitě zjistí, že každý má využití, že je potřeba zapojit všechny a že se mohou cítit užiteční,“ přiblížil Jan Němeček.

Foto: K. Novodvorska, ACHOFoto: K. Novodvorska, ACHO

Děkujeme za inspiraci všem lektorům. Díky patří i účastníkům akce, za jejich akčnost, hravost…

Více fotografií zhlédnete ve FOTOGALERII.

(opa, lam)

Foto: Khrystyna Novodvorska, ACHO